Обратно
4.4.2017

Какво значи проблемен кредит?

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Проблемните заеми са онези, на които в един момент престават да се погасяват главници и лихви. Това принуждава кредитната институция, банкова или не, да превърне заема ви в проблемен за финансовата институция.

Повечето банки избягват да говорят за проблемни кредити, тъй като това би довело до проблеми с паричните потоци и други въпроси, включително и евентуално закриване на банка. Закриването е резултат от невъзможността на банката да балансира кредитния си портфейл.

Каквито и да са причините, поради които не можете да обслужвате своя кредит, то всяка една институция би ви посъветвала преди да се допитате до съдействието на подобен вид дружество, да се съсредоточите върху собствените си потребности и възможности. Замислете се внимателно дали наистина имате нужда от подобен вид заем.

Ако трябва да бъдем максимално точни в дефиниране на понятието „проблемен кредит”, то ще се постараем точно и ясно да ви поднесем информацията. Проблемен кредит е онзи, по който кредитоискателят е забавил вноските си по погасителния план. Причините могат да бъдат както с краткосрочен характер, така и с дългосрочен. Ние от Вивус ви съветваме, ако изпадате в подобна ситуация, обърнете се към независим консултант. Често се случва проведените в банката разговори или разговорите с кол центъра да объркат допълнително потребителя. Именно поради тази причина човек, с който не сте обвързани емоционално, би ви помогнал оптимално да вземете правилен избор.

Какво представлява проблемният кредит?

По принцип всеки търговски заем, който е просрочен повече от 90 дни, се счита за проблемен кредит. Потребителските кредити са приемани като проблемни, ако се закъснява повече от 180 с вноска по тях. След като кредитополучателят започне да закъснява с плащанията, финансовата институция ще изпрати уведомления за предупреждение на кредитополучателя. Ако кредитоискателят не предприеме мерки, то най-вероятно предстоят правни последици. Ако кредитополучателят не реагира, банката може да предприеме действия, като конфискуване на активи, за да ги продаде и да се възстанови баланса на кредита.

Това, към което всяка една банка се стреми, е да запази съотношението проблем – заем възможно най-ниско. Този вид „проблемни заеми” са способни да поставят банката на риск и те също така изискват и повече работа за събиране на просрочените задължения. Когато един човек или фирма реши да кандидатства за заем, те биват внимателно проверявани от съответното кредитно дружество. По този начин най-реално би могло да се оценят способностите за погасяване. Доста често банката определя максимален размер на кредита въз основа на посочения доход.

Как процедират банките и небанковите институции?

Ако пазарът е силен, то тогава банковите и небанкови кредитни дружества са склонни да отпускат заеми на почти всеки кандидатствал за тях. Ако пазарът е по-слаб, то отпускането на заем е далеч по-колебливо и изискванията са в пъти по-стриктни. Проблемните заеми увеличават своя брой, тъй като хората се оказват неспособни да изплащат текущото си задължение.

Не са и малко случаите, в които самият кредитоискател желае да разговаря с представител на банката, отпуснала му заема, с цел да обсъдят оставащата сума и опциите за изплащане. Ако е възможно, се извършва преструктуриране на месечните вноски. Понякога дори финансовите институции са склонни да нанесат корекции върху размера на самата лихва с цел по-бързото погасяване на дълга.

Още по темата