Как да изтегля допълнителна сума от Vivus.bg?

За да можеш да се възползваш от допълнителна сума, трябва да имаш активен заем, да не си усвоил целия си кредитен лимит и да имаш оставащо време до падежната ти дата. Тогава ще можеш да изтеглиш оставащата свободна сума.

За да го направиш, трябва да влезеш в своя профил на Vivus.bg и да кандидатстваш. Ако бъдеш одобрен за допълнителната сума, тя ще ти бъде преведена и ще бъде прибавена към твоя активен кредит. Датата на погасяване ще остане непроменена.

Свързани въпроси

No items found.