Обратно
19.4.2021

Какво е номер на банкова сметка - IBAN?

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Прехвърлянето на средства между участниците на световния пазар днес е по-динамично от всякога. Освен банките, небанковите институции и посредническите системи за разплащания, съществуват различни онлайн варианти за извършване на транзакции. Нарастващата роля на интернет въведе в употреба електронните парични средства, които могат да бъдат бързо и лесно прехвърлени във всяко място по земята. Интернет свързва целия свят в единна мрежа и предлага огромни възможности за комуникация, които включват и огромен брой парични трансфери.  Много хора притежават по няколко банкови сметки, а фирмите и юридическите лица дори още повече. Как тогава банковите разплащателни системи успяват да пратят парите точно там, където желаете? В тази световна парична суматоха осигуряването на ред и проследяване на пътя на парите се улеснява чрез IBAN номер на банкова сметка. С неговата помощ паричните преводи се извършват с по-голяма точност и безопасност.

Този номер се използва в над 45 държави по света и представлява международен стандарт за номер на банкови сметки. Може да кажем, че IBAN е международен номер на банковата сметка на получателя на средствата. Нека се спрем обаче по-подробно върху значението, което се крие под това съкращение.

Какво означава абревиатурата IBAN?

Съкращението в буквален превод от английски език означава “Международен номер на банкова сметка” (International Bank Account Number). За разлика от обикновената банкова сметка, тук са добавени някои символи, които ще разгледаме по-долу.

В началото IBAN се е използвал, за да ускори обработката на международните плащания в държавите от Европейския съюз. Първоначално той е бил създаден като съвместен продукт на Международната организация по стандартизация (ISO) и Европейския комитет за банкови стандарти.

По-късно стандартът навлиза и във вътрешните разплащания и се приема от голям брой държави извън еврозоната. Това означение се ползва за международни и вътрешни плащания и съответства на стандартите на ISO 13616.

Как IBAN кодът се изписва върху различните носители?

Въпреки че този въпрос може да ви се стори маловажен, той има голямо значение. Изписването на IBAN кода върху хартиен носител е прието да се отбелязва с интервал на всеки четири знака. Това не е задължително, но когато се отпечатва на хартия, се прави с цел по-добра визуализация. В някои страни кодът съставлява букви и цифри до 34 символа, така че това е от значение за правилното попълване на формулярите, ако искате парите ви да пристигнат на правилното място.

Ако попълвате платежни нареждания или други документи в електронна среда, номерът на банковата сметка трябва да се въвежда без интервали. Дори и да искате да поставите интервали, онлайн банкирането не би следвало да го допуска, затова софтуерът често автоматично изтрива въведените от потребителите празни места между символите. При този вид плащания няма възможност да въвеждате съкращения, които засягат знаците, намиращи се в номера на сметката.

Какво значение имат знаците, участващи в кода?

Днес този код се използва и от държави, които не са членки на ЕС. Всяка държава има различен стандарт за формиране на неговата структура. IBAN номерът не може да надвишава 34 знака, като първите два знака от кода указват държавата, в която е отворена сметката. Последващите два знака са контролен номер съгласно стандарта ISO 7064. Следва номерът на банковата сметка в страната. Номерът на сметката съдържа BIC кода на банката и уникалния номер на сметката.

Кога IBAN кодът по сметката ще ви потрябва?

IBAN кодът обикновено е най-необходим, когато трябва да получите пари по банковата си сметка. Тогава другият участник в транзакцията (този, който прехвърля средствата) ще поиска да му предоставите вашия IBAN. Ако не сте в състояние да му го дадете, плащането може да не се осъществи.

Важно е, когато изпращате пари по банков път, да използвате правилния IBAN. В противен случай е възможно изпратените парите да не попаднат при правилния получател. Ако кодът, който сте въвели, е невалиден, банката ще вземе такса за извършената транзакция, въпреки че парите може да не бъдат прехвърлени никъде. Когато ползвате услугите на друга банка (не тази, която е открила вашата сметка), е необходимо да предоставите и този код, за да изпратите парите от вашата сметка, в която се съхраняват средствата. Най-просто казано – този номер дава точно указание на банката къде трябва да изпрати средствата.

Къде може да намерите вашия номер на банковата ви сметка?

Ако често ползвате банкови услуги, за да извършвате парични разплащания, този въпрос няма да представлява интерес за вас, тъй като данните от банковите ви сметки са навсякъде около вас: в документи за плащане, факсове за разплащане, фактури, писмена кореспонденция, в електронната ви поща, скайп, вайбър и други. Ако не ползвате често тези опции, можете да направите проверка за номер на сметка с търсачката в електронната си поща, тъй като е много възможно да сте изпращали вече този код по имейл.

Ако не го откриете там, проверете документите, които сте получили от банката при подписване на договора за откриване на разплащателна сметка. Там на видно място би трябвало да бъде написан IBAN кодът по сметката ви. Проверете старите платежни банкови документи или в акаунта на онлайн банкирането си. В банковата система се съдържа цялата нужна информация, свързана с вашата сметка. Ако не можете да го откриете, можете да се свържете с банковите служители, които могат да направят проверка на IBAN код срещу предоставяне на лична карта.

Някои банки предлагат издаването на карта-удостоверение (с големината на дебитна/кредитна карта), на които са гравирани всичките ви IBAN сметки, така че няма да ви се налага повече да ги търсите между документите си. За целта трябва да отидете в клон на банката и да подадете заявление при банковия служител. Все пак тази опция не е за предпочитане, тъй като при евентуална кражба или загуба на това удостоверение, чуждо лице ще получи достъп до всички тези поверителни данни накуп.

Още по темата