Обратно
17.10.2016

Небанкови кредитни институции - какво трябва да знаем

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Имате нужда от парични средства, а не разполагате с достатъчно време, инвестирано в събиране на документи, подбиране на поръчители и време, през което да чакате отговора на заявката си? Ето че днес съществува далеч по-рентабилно решение, наречено „бърз кредит“.

Преди да пристъпите в пряк контакт с небанковите институции, то следва да сте подробно информирани за дейността и легитимността на избраната от вас, институция. Така имате възможността да си спестите редица евентуални проблеми.

какво да знаем за небанкови кредитни институции

Какво трябва да знаем за небанковите кредитни институции? Какво представляват те?

Небанковите институции, най-общо казано, са кредитни институции, които не са банки. Те са финансови институции, извършващи част от задълженията на банките. Например: издаване на електронни пари, платежни услуги, финансов лизинг и много други. Небанковите кредитни институции също са длъжни да отговарят на множество изисквания, поставени им от БНБ, с които е добре да бъдем запознати, преди да стартираме или, още по-важно, финализираме своята заявка.

Какво представляват бързите кредити?

Тяхното масово предназначение е да осигурят средства за спешни нужди. Бързите кредити имат за цел да отпускат малки суми, които да бъдат възвърнати за кратък период от време. Не се налага кредитоискателите да напускат уюта и комфорта на собствения си дом, за да се доберат възможно по-скоро до целта си.

Запознайте се с общите условия на конкретната небанкова институция

Общите условия могат да ви бъдат предоставени на хартиен носител в офиса, прилежащ към съответната институция, или в траен електронен вид. Дори и да не са приложени към договора, който следва да подпишете, то за ваша сигурност сте длъжни да ги изисквате. Условията трябва да са формулирани ясно и разбираемо за потребителя. Ако съществува непонятна за вас точка, то изисквайте допълнителни разяснения.

Задължително се интересувайте при какви условия кредитът ви се превръща в предсрочно изискуем, тоест кога могат да си искат парите, преди да е изтекъл срока за погасяване на задълженията.

Задължително проверявайте коя е институцията, която ще разглежда спора, в случай че в бъдеще се породи такъв. Съществуват случаи в които така нареченото неразбирателство не се разглежда от съда, а от друг орган, който не е достатъчно обективен.

Ако не съумявате да погасявате вноските си в определените времеви рамки, то ние от Вивус ви информираме, че никой няма право да тормози както вас, така и семействата ви – това е престъпление. Дълговете от неизрядните длъжници се събират по строго формулиран начин, който не включва физическа саморазправа, нито психически тормоз.

Vivus е сред водещите марки в сегмента на бързите онлайн кредити. Ние гарантираме коректност и лоялност, спрямо кредитоискателите. В основата на нашата политика заляга стремежът ни за създаване на дълготрайни взаимоотношения с потребителите. За да чувствате перманентно спокойствие през периода, докато сте длъжници на която и да е банкова институция, то нашият съвет е да се запознаете съвършено добре с техните общи условия, разкриващи огромни хоризонти пред вас.

Още по темата