Обратно
3.8.2020

Тиймбилдинг – какво е това и защо е нужен?

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Тиймбилдинг е ново понятие в българския език, което буквално преведено от английски, означава да построиш или създадеш отбор. То всъщност представлява стратегия, която обединява група хора в отбор, който да постигне обща цел, като ги мотивира към единство и взаимопомощ. Може би екипността е най-важната характеристика в тиймбилдинга и за целта биват създадени ефективни програми, които съдействат за развитието на един колектив.

Обикновено фирмите, в които работят много хора, се възползват от такива тренингови програми, които целят да обединят екипите и да ги насърчат да заработят заедно за постигането на конкретни цели. В такива обучения се разиграват игрови ситуации, каквито могат да се случат на практика. Тези роли са максимално близки до реалните, което кара участниците да преживеят ситуацията и ги подготвя за действителната им задача и роля във фирмата.

В края на едно такова обучение се постига взаимопомощ, подобрено общуване и изграждане на приятелство, които съдействат не само за подобряване на работната среда, но и за постигането на по-добри резултати в дейността на фирмата. Всъщност такива обучения представляват инвестиция, която многократно се възвръща в бъдеще.

Какво точно представлява един тиймбилдинг?

Нека си представим тиймбилдинга като приказка. Тя обикновено е нещо неочаквано. Същото се отнася и за провеждането на тиймбилдинг – колективът на една фирма се потапя в приказка, чиято цел е в края всеки да разбере поуките от нея, за да започне да ги прилага в ежедневната си работа. И със сигурност не е скучно „занятие“.

Тиймбилдингът се организира поради ред причини:

  • В неговото провеждане са заложени точно определени цели;
  • Той води до очаквани резултати;
  • Провеждането му е гъвкаво и зависи от потребностите и нуждите, които участниците имат към момента;
  • То е строго контролирано от водещите, които следват конкретна програма, неизвестна за участниците.

Как се провежда тиймбилдинг?

На първо място се избира местоположение за провеждането на тиймбилдинг срещата, което е различно от служебното място, с което хората са свикнали.

По време на това обучение се задават задачи за извършването на общи дейности под формата на игра. Разбира се, тези дейности следват точно определена предварителна програма, но самите участници не са запознати с нея. За тях всичко, което се случва по време на тренинга, е изненада. Много хора описват тиймбилдинга като екскурзия. Това е защото продължителността на това обучение може да бъде един или няколко дни, но почти цялото това време е посветено за прекарване заедно с останалите участници.

Значение на отделните елементи в тиймбилдинга

Защо на различно място?

Може би се питате защо хората трябва да бъдат изкарани от обичайната си среда, за да участват в тиймбилдинг. Причината за това е най-вече да се откъснат от ежедневието и рутината, с които са свикнали, за да бъдат отворени към прилагането на новаторски методи и подходи. Нещо повече – когато поставите човек в нова среда, неговите способности за адаптиране се задействат автоматично. Въпреки че той е под лек стрес, самото събитие се възприема като приятно преживяване, което действа мобилизиращо, без да бъде възприемано като заплаха. Това създава позитивна нагласа в участниците, така че те са готови да възприемат новото преживяване, което тиймбилдинг обучението им е подготвило.

Защо в тиймбилдинга се използва играта?

Хората обикновено бързо влизат в новите си роли, когато стане въпрос за игра. Тя се възприема позитивно без съпротивително или защитно поведение, независимо от възрастта на участниците.

Провеждане на фирмен тиймбилдинг и работа в екип от служителите

Ключовото в играта е симулацията на точно определена ситуация, която да предизвика дадена реакция и поведение в контролирана среда. Това означава, че играта е точно определена, за да постигне необходимите цели. Затова всички участници получават точни правила и инструкции, които да спазват по време на тази игра.

Проследяване поведението на участниците

През обучението се следи поведението на всеки от участниците, което е най-важният момент в тиймбилдинга – да се определи начинът, по който реагират различните участници в зададените условия. Например, как биха реагирали на работното си място при възникването на определен проблем? Тъй като обучението се осъществява в защитена среда, грешките, които участниците биха могли да допуснат, не се осъждат остро, което предразполага те да се отпуснат и да изразят повече от себе си.

Анализ на взаимодействието в екипа

За да бъде проведен тиймбилдинг, е необходимо първо да се проведе анализ на взаимодействието в един екип. Ако резултатите не са удовлетворяващи, е добре екипът да премине през обучение под формата на игра. Ще му бъде поставена задача в контролирана среда, като първоначално всички ще работят по обичайния за тях начин, но когато видят, че резултатите им не са удовлетворяващи, водещите ще ги насочат към правилните изводи, които да ги подтикнат към изпробването на нови стратегии. От своя страна тези стратегии ще се отразят на резултатите и ще задействат креативността на всеки участник.

Главната цел на водещите на обучението е да контролират играта, да насочват участниците в правилната посока и да наблюдават тяхната реакция. Вследствие правят анализ и дават обратна връзка как да се подобрят взаимоотношенията в екипа, начинът на мислене, дадено проблемно поведение и начинът на работа. Ако техните съвети бъдат пренесени в работна среда, това би подобрило значително резултатите и качеството на работа.

Защо е необходимо отделянето на време за тиймбилдинг?

Времето, прекарано заедно като един отбор, който желае да постигне една цел, сближава хората и съдейства за тяхното обединяване. В различни от обичайната среда ситуации, участниците започват да водят неформални разговори и да виждат в събеседника черти от характера, каквито не са забелязвали в работна среда. Това заздравява връзките помежду им и ги обединява в един екип, а тази екипност съдейства за видимо подобрение в резултатите от труда им.

Винаги ли тиймбилдинг обучението има един и същ ефект?

Правени са проучвания, при които участниците на тиймбилдинг отиват на това обучение за забавление и разтоварване, като резултатите са удивителни. Дори и в такъв случай участниците отново се сплотяват и постигат същия позитивен ефект за тяхното сътрудничество, обединяване и мотивиране. Това доказва, че действието на тиймбилдинга е невидимо, но резултатите показват колко ефективно и необходимо е то.

Още по темата