Обратно
3.2.2021

Как да си направим електронна регистрация в Бюрото по труда?

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Добра новина за всички останали без работа след изминалата трудна за всички 2020 година – документи за безработица вече могат да бъдат подавани по поща, чрез куриер или чрез онлайн регистрация, като вече няма да има нужда от редене на дългите опашки пред местния клон на Бюрото по труда. А какво по-удобно от това да не губим времето си в чакане, особено използвайки опцията за електронна регистрация в Бюрото по труда?

Ниво на безработицата в България за 2020 година и нуждата от въвеждане на електронна регистрация в Бюрото по труда

През 2020 година възможността за електронна регистрация в Бюрото по труда донесе значително облекчение за хората, тъй като само от началото на кризата, причинена от Ковид-19, пандемията, карантината и последиците от нея, регистрираните безработни в България надхвърлят 60 хиляди души.  Причина за нововъведените промени при подаване за заявление в Агенцията по заетостта е всеобщият призив гражданите да си стоят у дома и да практикуват социална дистанция, когато и където е възможно. Разбира се, всеки все още може да извърши своята регистрация в Агенцията по заетостта и на място в Дирекция „Бюро по труда“ в съответното му населено място и район по настоящ или постоянен адрес.

Преди да продължим към съответните стъпки за електронна регистрация в Бюрото по труда, е важно да се отбележи, че електронна регистрация не означава, че вие ще започнете автоматично да получавате права за парични обезщетения при безработица.

От 2020 година нататък електронната регистрация може да става по два начина – по електронна поща или като използвате електронната услуга на Единния портал за достъп до електронни административни услуги.

Електронна регистрация в Бюрото по труда чрез единния портал за достъп до електронни административни услуги

За да можете да подадете електронна регистрация в Дирекция „Бюро по труда“, трябва задължително да имате предварително издаден Квалифициран електронен подпис (КЕП) или Персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ. Ако не притежавате електронен подпис, доставчиците на тази услуга предлагат безплатно издаване и използване на електронния подпис за период от един месец.

След като вече имате издаден електронен подпис, вие имате  право да се регистрирате в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ). На същия интернет адрес можете да създадете свой профил в полето „Регистрация“.

За улеснение при ползването на електронните услуги на НОИ, Агенцията по заетостта и други институции отново през ССЕВ можете да заявите и получите ПИК на НОИ също по електронен път. Повече подробности за стъпките можете да намерите на интернет сайта на НОИ.

При следващата стъпка трябва да подадете своето заявление за електронна регистрация в Бюрото по труда, като използвате електронната услуга на Единния портал за достъп до електронни административни услуги. При тази стъпка е много важно да се спазват указанията за подаване на заявление за регистрация в Дирекция „Бюро по труда“.

Още веднъж ще отбележим, че заявлението, което се подава по електронен път към Бюрото по труда, което споменахме по-горе, не води до автоматично получаване на права за социални помощи и обезщетения. А напротив, то служи единствено за вашата регистрация за ползване на посредническите услуги на Агенцията по заетостта.

Онлайн регистрация по електронна поща

За да направите своята електронна регистрация в Бюрото по труда чрез електронна поща, най-напред трябва да влезете на интернет сайта на Агенцията по Заетостта. Отваряте секция „Търсещи работа лица“ и отивате на „Регистрация на търсещо работа лице“ . От отворената страница трябва да изтеглите заявлението за регистрация (Приложение 1) – файлът е именуван „zajavlenie-deklaracija-za-registracija-prilojenie-1“. Заявлението трябва да бъде много внимателно прочетено и попълнено, като за целта трябва да използвате вашите лични данни за контакти – личен имейл адрес, както и личен телефонен номер. Те ще бъдат използвани от Агенция „Бюро по труда“, за да може трудовият посредник да се свърже с вас, да потвърди подадените документи, да ви даде вашия регистрационен номер и да ви уведоми за следващите стъпки в процеса. Именно затова е изключително важно да сте въвели актуален и правилен телефонен номер за контакти.

Следващи стъпки

За електронна регистрация в Бюрото по труда чрез имейл, след като попълните заявлението вие можете да го подпишете с КЕП и да го изпратите по електронна поща на имейл адреса на Дирекция „Бюро по труда“ във вашето населено място и район по настоящ или постоянен адрес. Освен това можете да принтирате заявлението, да го подпишете и след това сканирано да го изпратите отново на електронния адрес на Дирекция „Бюро по труда“ във вашето населено място и район по настоящ или постоянен адрес. Независимо кой от двата варианта предпочетете за изпращане на заявлението, не трябва да забравяте да защитите личните си данни. Това е отговорност на подателя на документите и само той може да го направи.

След като заявлението ви бъде получено от служител на Бюрото по труда, на вас ще ви бъде изпратен регистрационен номер, както и регистрационна карта. Ако сте избрали да изпратите заявлението си по електронна поща, на същия адрес ще получите и регистрационната си карта отново в електронен вариант, както и телефонен номер за контакт с трудовия посредник.

Повече информация относно условията, сроковете и стъпките за електронна регистрация в Бюрото по труда можете да намерите на интернет сайта на Агенцията по заетостта.

Още по темата