Обратно
9.2.2021

Как се прави прехвърляне на кола?

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Днес животът без автомобил е почти немислим. Това в пълна сила важи за развитите държави, където разстоянията от дома до работното място са в пъти по-големи. Въпреки че в България няма такива многомилионни мегаполиси освен столицата и можем да разчитаме на обществения транспорт да ни придвижи до работа, автомобилите на глава от населението в страната ни са на първо място в ЕС. Българите са на едно от челните места в света по притежаване на моторни превозни средства на глава от населението. Вярно е, че повечето от тези автомобили не са нови, но все пак с времето автопаркът пуска по пътищата все по-нови возила. Ако сте решили, че и вие имате нужда от по-нов автомобил или старият ви е вече за смяна, би било добре да познавате процеса по прехвърляне на кола.

Прехвърляне на кола

Тук няма да се спираме подробно върху времето, в което двамата участници в покупко-продажбата стигат до съгласие за сделка. И все пак откъде да закупите автомобил и за какво да внимавате при огледа на кола втора употреба? Преди да преминете към частта с прехвърлянето е най-добре да се договорите с продавача да закарате автомобила на независим сервиз, където да проверят техническото му състояние. Така е възможно да си спестите много главоболия. Нямате пълна гаранция, че след проверка в сервиз няма да възникне някаква повреда, но все пак този риск е неколкократно по-малък.

При прехвърляне на кола, внесена от чужбина, не е задължително да се посещава нотариус за заверка на документите по договора. Това обаче не се отнася за превозните средства, които вече са били регистрирани в страната. В нашата държава продажбата на движимо имущество (МПС) е сериозна сделка, която задължително трябва да се изповяда пред нотариус. Тази необходимост поражда нуждата от подготвянето на допълнителни документи, които костват разходи и време. Споразумението между двете страни по покупко-продажбата е само старта на сделката. Тепърва предстои посещението при нотариус.

Какви документи да носите при нотариуса за осъществяване на прехвърляне на кола?

Двете страни трябва да изповядат прехвърлянето пред нотариус, на който продавачът трябва да предостави следните документи:

  • Голям и малък талон на автомобила (свидетелство за регистрация на автомобила, първа и втора част)
  • Ако автомобилът се продава от наследници на починал собственик, е необходимо да се представи удостоверение за наследници.
  • Документи за платена гражданска отговорност – тя се представя от продавача, но ако колата е нов внос, купувачът трябва да направи полица за гражданска отговорност.
  • Лична карта – документи за установяване самоличността на двете страни в сделката по прехвърляне на кола.
  • Ако автомобилът е придобит чрез покупка след сключване на брак, продавачът трябва да бъде съпровождан от съпруга/та си, независимо от факта, че на талона не фигурират имената и на двамата съпрузи. Пред нотариуса и двамата се подписват в договора за покупко-продажба. Ако по някаква причина явяването и на двамата не може да се осъществи, е възможно да се яви само единият, който трябва да представи попълнена от съпруга/съпругата си декларация за съгласие за продажба, която е заверена пред нотариус.
  • Платен данък върху МПС на хартиен носител.

Задължение на нотариуса е да провери достоверността на приложените документи и пълномощни. Подобно на имотните сделки се проверява за наличието на тежести върху превозното средство. Това е много важен момент в процеса на сделката, тъй като наличието на тежести може да доведе до финансови загуби за купувача.

Какви са потенциалните тежести върху превозните средства, за които да внимавате?

  • Това би могло да бъде все още неизплатен лизинг на автомобил.
  • Автомобилът не е собственост на продавача, тъй като е заложен с цел изплащане на просрочени задължения (арест от съдебен изпълнител за неплатени задължения).

Цена на превозното средство при сделка по прехвърляне на кола

С изброените в предната точка документи и двамата участници в сделката минават през нотариална кантора, където решават каква е сумата, върху която ще се изповяда сделката. Два са вариантите, по които участниците в сделката процедират:

1. В договора фигурира реалната сума, която купувачът плаща на продавача за прехвърляне на кола. В този случай нотариалната такса и данъкът към общината ще имат по-висок размер.

2. Сумата от застрахователната стойност на автомобила често е в пъти по-ниска от цената, за която са се спазарили страните. За купувача е по-изгодно да пише по-ниската цена в договора, въпреки че така се прикрива реалната продажна цена на автомобила. По този начин плаща по-ниски такси към общината при нотариуса. Това крие някои рискове: при обстоятелства като краден автомобил, нередовни документи, пренабити номера и други купувачът няма да може да предяви съдебни претенции върху реалната сума, което означава загуба на пари.

Какви са възможните последици, ако не прехвърлите автомобила при нотариус?

В България това може да доведе до редица неприятности, като на първо място е намесата на КАТ. Колата няма да бъде регистрирана в тяхната система, което означава, че собствеността на превозното средство няма да бъде прехвърлена в техните регистри на името на новия собственик. В такъв случай, ако купувачът претърпи инцидент, продавачът ще е този, който ще понесе съдебна отговорност, тъй като е все още собственик в регистрите на КАТ.

Друг проблем би било изплащането на данъка на автомобила. Ако купувачът реши, че това не го засяга, след няколко години от сделката по прехвърляне на кола “бившият” собственик ще има огромен дълг към държавата, който в даден момент ще се наложи да изплати принудително.

Каква е нормативната уредба за прехвърлянето на автомобили в Европа и света?

В много развити държави гражданите са собственици на регистрираните номера на автомобилите и могат да продадат колата си без излишни разходи и документация. Просто новият собственик слага своите номера, които се водят на неговото име. Това е определено много по-удобна и опростена процедура, която включва бърза смяна на номерата, разплащане и поправка в документацията на автомобила. У нас на този етап законодателят не е приел тази политика по прехвърлянето на автомобили, но не е изключено един ден и това да се случи.

Още по темата