Обратно
17.9.2020

Какво е кредитен риск?

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Все по-модерно е да се говори за „кредитен риск“ и за риск като цяло. Какво всъщност означава това? От какво се определя кредитният риск и как да го пресметнем? За кого се отнася кредитният риск? Знаем какво е риск в нашето ежедневие. Определянето на кредитен риск не е много по-различно от определянето на риск във всяко друго начинание, но, естествено, има своите специфики.

Кредитен риск

Кредитният риск е възможността за загуба на средства след получаването на кредит или за изпадането в ситуация, в която кредитополучателят не може да изпълни своите задължения според договора за заем. Най-общо кредитният риск се отнася до риска вашият кредитор да не получи своята сума заедно с лихвите обратно, което от своя страна може да доведе до прекратяване на вашите кредитни отношения и други правни последици. Оценяването на този риск е ключово при сключването на договор.

Оценяване на кредитен риск

Разбира се, никога не може да има 100% предсказание за това дали един длъжник ще изпълни своите задължения или ще доведе до загуба. Лице, което се вписва в рамките на малък кредитен риск, може да изпадне във финансови проблеми и да не изплати кредита си или да се стигне до закъснение. И, от друга страна, лице, което се определя с висок кредитен риск, може да бъде последователно и дисциплинирано в плащанията си. Кредитният риск обаче е величина, която задължително ще се вземе предвид при отпускане на заем, защото все пак е надежден фактор за определяне на платежоспособността на кредитополучателя. Това може да спести доста пари на кредитора.

Системи за оценяване

Различни кредитори имат различни системи за оценяване на риска от загуба на средства и закъснение на плащания. Системата ще се диктува от типа заем, финансовата ситуация, финансовия климат и самия кредитор. Тези фактори способстват за определянето на стратегия от страна на кредитора за работа с потребителите и бизнес средите. Обикновено системите включват скали или процентни стойности, които определят възможността длъжник да не изплати своите задължения навреме. Някои консултантски фирми имат автоматизирани системи, които предлагат на своите клиенти, като по този начин им помагат да вземат решения в кратки срокове.

Ползи за инвеститорите

Инвеститорите работят с цифри. Съответно за тях е важно цифрите в техните доходи да бъдат положителни. Ето защо оценяването на кредитен риск е един от най-добрите и най-използваните начини за предвиждане на изплащането на даден кредит. Факт е, че хората не обичат да поемат рискове. Това означава, че ако кредитният риск е по-нисък, то има по-голям шанс инвестицията да е успешна. Ако той е по-висок, то има и по-голяма опасност от загуби. Изборът на адекватна и надеждна система за оценяване на кредитен риск е един от приоритетите на много инвеститори.

Кредитният риск не е всичко

Кредитният риск обаче не е всичко, от което инвеститорите се интересуват. Има редица фактори, които могат да повлияят на решението дали да се отпусне кредит или не. Кредитният риск е по-скоро само една част от уравнението за оценяване на шанса за неплащане. Крайното решение може да бъде мотивирано от най-различни данни, сред които са възраст, доходи, професия, образование, семейство и много други.

Кредитна история

Да, добрата кредитна история е част от оценяването на кредитния риск и това е разбираемо. Ако сте потребител и искате вашият кредитен риск да е нисък и кредиторите да вземат решения във ваша полза, то поддържането на добра кредитна история е ключово. Кредитната история не винаги ще определи изхода от следващия ви кредит, но прекалено често точно това и прави. Длъжник с натрупала се история на неплащане е не само финансово нестабилен, но и психически натоварен заради задълженията. Има и потребители, които теглят по-малки кредити, които изплащат лесно, за да изградят положителна кредитна история.

Специализирани компании

Съществуват също и компании, които се занимават единствено с оценяване на възможността за неплащане от страна на кредитополучателя. Такива компании имат високо специализирани системи, които автоматично правят оценка на риска от неплащане или закъснение, като се базират на предварително определени фактори. Тези фактори могат да бъдат персонализирани според клиентите им, като различни бизнеси разчитат на такива компании, за да правят бързи и ефективни решения. Възможността за работа с големи бази данни от потребителска информация дава възможност за изграждане на точни анализи, които да диктуват цялата стратегия на съответния бизнес. Не е учудващо, че тези компании се ползват с популярност.

Рискови инвестиции

Както стана ясно, не е изключено потребители с висок кредитен риск да бъдат печеливша карта за кредитора. Историята на инвестициите разказва за много случаи, в които инвеститори са поемали риск с отпускането на кредит за малки и несигурни фирми и са постигали успех. Козът на фирмите е била тяхната амбициозност. Благодарение на тяхната предвидливост, познаване на пазара и успешна идея те са се справяли с трудностите и са пробивали на пазара. В условията на пазарна икономика такива истории не са малко. Разбира се, има и много примери за обратното – кредитори инвестират в рисков проект, който се проточва с години и затъва все повече с всеки изминал ден.

Типове кредитен риск

Кредитен риск може да се взема предвид в най-различни ситуации. Ако като потребител и кредитополучател сте работник на фирма, която нередовно изплаща заплатите на своите служители, то кредитният риск на вашата фирма става и ваш кредитен риск. Банката ще е по-внимателна в отпускането на кредит и ще вземе предвид този фактор. Всъщност, всеки човек оценява кредитния риск почти всеки ден. Ако давате жилище под наем, вие вземате предвид платежоспособността на вашия наемател. Ето защо искате депозит в качеството на застраховка. Кредитен риск носят и държавите. Именно в този контекст държавите по света имат т.нар. „кредитен рейтинг“, който се обновява на определен период от време.

Още по темата