Обратно
7.9.2017

Vivus е част от АОНК

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Vivus е отговорна и грижеща се за клиентите си компания. Ние се стремим винаги да спазваме добрите практики на пазара на бързи кредити. Стремим се да сме максимално прозрачни в работата си и клиентите ни винаги да са наясно с условията, които им предлагаме. Именно заради тези принципи, които спазваме, ние сме член и на АОНК (Асоциацията за отговорно небанково  кредитиране).

Какво е АОНК? Как и защо е създадена?

АОНК е регистрирана е като сдружение с нестопанска цел в частна полза с решение на Софийски градски съд от 29.04.2014 година. Учредители на тази Асоциация са 8 водещи компании на пазара в България, предлагащи небанкови заеми за кратки срокове. Сред учредителите е именно и Vivus. Мисията на АОНК е да следи за коректната и лоялна конкуренция между компаниите, които предлагат бързи кредити в България. Знаем, че те са наистина много и затова е хубаво да има един такава „надзираваща“ организация. Също така основно задължение е да се следи дали правата на потребителите се спазват.

Основни цели на АОНК

Основните цели на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране са:

  • организацията цели да съдейства и подпомага с експертността на своите членове, държавните органи и институции. Самото подпомагане е относно създаването и прилагането на законови и подзаконови нормативни  актове, свързани с дейността на членовете на Асоциацията.
  • да изразява пред законодателната и изпълнителната власт интересите на своите членове, на техните служители и клиенти
  • да прилага ежедневно Етичния кодекс на Асоциацията, защитаващ интересите на клиентите и на финансовите институции-членове на АОНК
  • да следи за спазване от своите членове на принципите на отговорното кредитиране и на лоялната конкуренция
  • да работи за внедряване на най-съвременни делови и технически практики. Да повишава финансовата култура на потребителите на финансови услуги

Основни принципи на АОНК

В подкрепа на добросъвестността и професионалната  почтеност, членовете действат безпристрастно и разумно във всички отношения с  потребители. Те спазват всички стандарти, предвидени в Кодекса им. Най-важните от тях са изброени по-долу:

а) Членовете ще предоставят финансови услуги отговорно;

б) Потребителите ще получават ясна информация за финансовите услуги. Ще получават ясна информация за начина, по  който те работят, за приложими договорни условия и лихвени проценти;

в) Членовете се задължават рекламата и рекламните им материали да са справедливи и ясни. Рекламите не трябва да са заблуждаващи и всички потребители трябва да получават ясна информация за продуктите и услугите;

г) Членовете ще предприемат всички необходими действия по информиране на потребителите относно промени в лихвения процент, такси или договорни условия. Информация ще има винаги когато промените касаят конкретния потребител. Получаването на тази информация от потребителите  ще е в рамките на разумен срок чрез най-достъпните средства за комуникация, договорени от съответния член на  АОНК и потребителя;

д) Членовете ще показват доброжелателно и позитивно отношение, когато се разглеждат финансовите затруднения на потребителя;

е) Членовете ще осигуряват добро ниво на обслужване на потребителите;

ж) Личната информация се пази в тайна, съгласно споразуменията, подписани с  потребителите, а членовете ще разработят надеждни и ефективни системи за обработка на  тази информация;

з) Членовете ще гарантират, че персоналът им е обучен за прилагането на настоящия  Кодекс;

и) Финансовата оферта ще бъде предоставена от членовете според възможността за  погасяване на потребителя;

й) Членовете ще осигурят, доколкото е възможно, услуги, които са в съответствие с  изискванията на потребителя. Ако те не отговарят на тези изисквания, ще предоставят  съществуващи алтернативни възможности. Те ще са в съответствие с действащите вътрешни  правила на членовете, кредитните продукти, предлагани по това време и реалните  възможности на потребителите;

к) Отговорът на членовете на искането на техните потребители ще бъде бърз. Те не следва да изискват ненужни документи и доколкото е възможно от самото начало ще изискат всички документи и информация, необходими, за да се избегнат ситуации, при които потребителите трябва да се връщат, за да донесат документ или да предоставят  друга информация.

Vivus и АОНК

Vivus и АОНК работят с една обща цел. А именно – осигуряването на най-доброто за своите потребители. А то е свързано с даването на изчерпателната, ясна и точна информация. Свързано е с пълната информираност на клиентите. Свързано е със защитата на клиентите от всякакви нелоялни и некоректни практики. Доверието на клиентите е от изключително значение за нас и се стремим да го печелим всекидневно. Членството ни в АОНК е още едно нещо, с което искаме да докажем, че за нас клиентите са най-важното.

Още по темата