Обратно
31.1.2017

Защо ми отказват отпускане на бърз заем

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Причините, поради които е възможно да ви бъде отказано отпускане на кредит, са твърде разнообразни. Голям процент от фирмите са изградили стена от изисквания, която до известна степен се явява като „сито“ при подбора на потенциалните клиенти. Ето някои от основните и основателни причини, поради които не сте добавени към дългия списък от кредитополучатели.

Лоша кредитна история е на път да провали бъдещи планове

Ако миналото ви е тясно свързано с проблеми, породени от нередовно изплащане на дългове, закъсняване на вноски или прекалено дълго рефинансиране на заеми, то днес е напълно възможно да не сте допуснати за одобрение на заем от небанкова кредитна институция. Разбира се, съществуват и фирми, за които не е от особено значение дали сте били изрядни в изплащането на задълженията си.

Ако предоставите трудов договор, който не отговаря на изискванията на кредитното дружество

В туризма, голяма част от работещите лица, са назначени на сезонен трудов договор, който често се превръща в основна причина за отказване на заем от небанкова кредитна компания. Възможно е да чуете нежеланото „НЕ“ от служителите, в случай че предоставите срочен трудов договор. Ако сте част от обществото, занимаващо се с ресторантьорство по крайбрежните курорти, то изпадането в подобна ситуация, е потенциална причина за отказ на отпускане на кредит.

Липса на трудов договор

Получаването на отказ за отпускане на парични средства, е напълно вероятно, ако не притежавате трудов договор. Сред фирмите кредитори съществуват и такива, отпускащи кредити, без предоставяне на този вид документация. Вивус е едно от дружествата, способно да осигури средства на нуждаещите се единствено срещу лична карта.

Ако не отговаряте на възрастовите граници

Не са много фирмите, поставили ограничения за кредитоискателите. В повечето случаи няма да се сблъскате с подобен тип „съпротива“, но не изключвайте вероятността да не бъдете одобрени за кредит, поради факта, че нямате навършени 23 или 25 години. Това е една от превантивните мерки, от страна на небанковите институции, които считат, че огромен процент от младото население работи за ниско трудово възнаграждение или често остава без работа.

Не винаги се посочва причина

Не винаги на кредитоискателите им е посочена ясно аргументирана причина, относно неодобрение на кандидатурата им. В повечето случаи кредитната институция има свои ясно изградени правила, по които провежда политиката си и не е длъжна да разяснява своите действия и да излага становище за случващото се. Всяка една кредитна компания е изградена от правила, чрез които би могла да прецени дали сте подходящ кандидат и отговаряте на изискванията за отпускане на бърз онлайн кредит.Ако желаете да бъдете одобрени като кандидат за заем, то Вивус е вашето решение на проблема. Ние подаваме ръка на нуждаещите се от финансови средства, давайки им възможност за кандидатстване и обективно разглеждане на заявките им.

Още по темата