Обратно
26.1.2021

Какво е да си предприемач?

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Много хора предпочитат да работят за себе си, вместо да имат шеф. Те предпочитат да се развиват в дадена сфера и техният напредък да трупа позитиви за личната им полза, а не за джоба на други хора. В днешно време развиването на собствен бизнес е трудна задача, с която се захващат предимно смели и интелигентни хора, готови да поемат рискове и евентуалните загуби. Според едно проучване, проведено в столицата, участниците възприемат предприемачите като хора, които се занимават със строителство и използват некоректни прийоми в практиката си. Може би това отношение към предприемачите се дължи на схващането, че трудът им генерира огромни приходи и те забогатяват бързо и лесно. На практика обаче нещата за един предприемач стоят по друг начин.

Предприемач – що е то?

Нека започнем с коректно определение на термина предприемач: човек, който извършва стопанска дейност. Някои синоними на думата са бизнесмен, собственик, шеф, учредител и други. Въпреки че между тези термини съществува известна разлика, тези лица вършат една и съща дейност. Ще придобием по-голяма яснота по въпроса, като изясним какво представлява предприемаческата дейност или работата на такова лице.

Каква е основната дейност на един предприемач?

Дейността на предприемача е с предимно икономическа насоченост – системно получаване на печалба от някакво производство, продажба на стоки, предоставяне на услуги или работа. Повечето хора забелязват най-вече думата “печалба”, но пропускат друга съществена част – риска. При определяне същността на предприемачеството трябва да разположим тези две думи в двата срещуположни края на системата. Често те вървят правопропорционално и колкото по-висок риск се поема, толкова по-големи приходи или загуби могат да се очакват. Не на последно място стои съзнанието за цялата отговорност от взетите решения, която отговорност поема именно даденият предприемач.

С какво ще се срещне новият предприемач?

На първо място той се среща с много неизвестни, сред които са липсата на пари, некоректни партньори, счетоводни проблеми, рискове, свързани с различни части от бизнеса, маркетинга, конкуренцията и много други. Дори и самото споменаване на всички тези елементи от съвременния бизнес модел може да бъде плашещо за обикновения човек. Възможно ли е човек да придобие такъв голям набор от познания, необходими за ръководенето на всичко това в правилната посока? Всъщност, за да изпълнявате всички тези функции, не е необходимо определено образование. То би било полезно, но ако нямате вродено чувство за бизнес, трудно ще можете да се ориентирате в обстановката.

Какво е необходимо, за да станете предприемач?

Трябва да уточним, че предприемачеството не е професия, а специално икономическо състояние на определен субект, който има юридическа отговорност пред държавата за дейността, която развива.

На първо място предприемачеството означава зараждането на една идея. Тя може да бъде уникална или универсална, но във втория случай би трябвало да бъдат развити допълнителни идеи как тя да пробие вече изградената пазарна мрежа.

Без да подценяваме важността на идеята, най-голямо значение има човешкият фактор. Дали притежавате необходимите качества на характера, които биха позволили желанието ви да се развие във времето. Изисква се много твърдост, постоянство, гъвкавост и находчивост. Ентусиазмът, с който може да бъде променен светът или част от него, също е изключително необходим за един предприемач.

Стъпки, които извървява един предприемач

Какво да предприемете, преди да започнете дейността си?

Ставате предприемач, след като се регистрирате в данъчната служба и придобиете фирма. Ако бизнесът е по-мащабен, ще се наложи да наемете персонал, кадри, съветници, квалифицирани управители и счетоводители. Един малък бизнес позволява цялата дейност и документация да се ръководи само от едно лице. Счетоводството изисква малко повече теоретични познания, за които има курсове, колежи или висше образование. След като сте се регистрирали, получили сте определени познания и сте набавили необходимите финансови средства, можете да започнете дейността си.

Предимства и недостатъци на предприемачеството

Нека да направим кратък анализ на плюсовете и минусите, с които ще се срещне един предприемач.

Предимства

 • Не сте зависими от други при вземането на бизнес решения.
 • Разполагате с времето си и можете да не ходите на работа, когато поискате. Бихте могли да се възползвате от това, ако имате управител, на когото можете да се доверите. В противен случай всяко отсъствие от офиса може да ви коства много.
 • Моделирате работната среда по ваш вкус и преценка.
 • Възможност да изразите себе си и да реализирате собствените си идеи в бизнеса.
 • Вашият потенциал няма да бъде регулиран и потискан.
 • Ще получавате толкова, колкото е талантът ви. Няма ограничение в заплащането.
 • Имате възможност да изградите мрежа от познанства за бизнес комуникации в страната и с чуждестранни партньори.
 • Придобивате нов статут в обществото.

Недостатъци

 • Всеки предприемач е подложен на голям стрес поради носенето на отговорност за всички бизнес решения на фона на растящата икономическа конкуренция.
 • Необходимо е да сте твърд към служителите си, които трябва да държите в подчинение и да контролирате.
 • За да бъдете в крак с последните тенденции и пазарни особености, трябва да учите и четете постоянно. Не можете да си позволите да се отпуснете. Това би дало предимство на конкуренцията, която ще развие бизнеса си с по-бързи темпове от вас.
 • Често хората, които ръководят свой бизнес, нямат време за нищо друго. Семейството ви може да стане формалност, почивката, ако има такава, се превръща в бреме (работохолизъм). В кризисни моменти, когато бизнесът страда, може да ви се наложи да стоите в офиса повече от 14 часа на денонощие.
 • Ще срещнете множество рискове – финансови, ценови, кредитни, пазарни, както и риска от злоупотреби от страна на служители и партньори.

Всеки предприемач носи отговорност за управлението на бизнеса си. За целта са необходими много качества, но чувството за отговорност е най-важното от тях. Пожелаваме успех на всички, които се решават да рискуват и да открият собствен бизнес!

Още по темата