Обратно
28.7.2020

Какво е нотариален акт и колко струва?

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Нотариален акт е документ с доста широко значение, което не е известно на много хора. Това е нормално – не се сблъскваме с нотариални актове всеки ден. Когато се сблъскваме обаче, разбираме, че нотариалният акт е по-сложен въпрос, отколкото сме очаквали. Най-често нотариалният акт се свързва с право на собственост на определен имот. Следва обаче да се запознаете с типовете нотариални актове, наличието на специални цени според типовете, детайлите относно необходимите допълнителни документи, какво се изисква от вас по процедура и каква е неговата цена.

Липса на нотариален акт

Най-често срещаният проблем с нотариалните актове е всъщност тяхната липса. Много хора се сблъскват с факта, че нямат нотариален акт, който да узаконява собствеността им по отношения на техния имот. Причините за това могат да са много – наследство, изгубен акт, незаинтересованост, неинформираност. Хората започват да се интересуват от този документ, едва когато той стане необходим за някаква конкретна цел. И това е разбираемо, тъй като житейските ситуации, които могат да доведат до нуждата от този документ, са наистина разнообразни и често срещани.

Констативен нотариален акт

Констативният нотариален акт е именно документът, който констатира собствеността ви върху даден имот. Когато нямате такъв документ, може да се сдобиете с него, ако, разбира се, докажете собствеността си. Това може да стане с други документи (правоприемство, административни актове, съдебно решение), а при тяхната липса ще се проведе т. нар. обстоятелствена проверка. В първия случай нотариусът може да провери законността и верността на документите. Във втория случай обаче ще трябва да задействате специална процедура, при която чрез допълнителни документи, свидетели и работа от страна на нотариуса, ще се удостовери вашата собственост.

При наличие на документи

Ако имате документи, които да доказват вашата собственост, то може да ги използвате за издаването на констативен нотариален акт. Това значително облекчава процедурата и скъсява времето, за което може да се сдобиете с необходимия документ. Според специалисти, най-често срещаната ситуация е нуждата от такъв акт при наследяване на имот. В тези случаи вие имате документ за собственост на наследодателя си, но не и собствен. Тогава може да представите удостоверение за наследници и акт за смърт и да се свържете с нотариус, който да ви съдейства и да ви обясни останалите детайли по процедурата.

Обстоятелствена проверка

По друг начин стоят нещата, когато по една или друга причина нямате никакви документи, доказващи собствеността ви. В този случай ще трябва да започнете производство, което да констатира, че имотът е именно ваш. Това става чрез подаване на молба до нотариуса чрез общината. Също така ще трябва да се посочат имената на най-малко трима свидетели, които, по възможност, да живеят в близост до имота и които ще бъдат впоследствие разпитани. Необходими са още скица на имота, данъчна оценка на имота, удостоверение за наследници и други.

Решението на нотариуса

Нотариусът пристъпва към разпит на свидетелите поотделно, като идеята е да се осигури независимост на техните показания. Техните показания се вписват в протоколи и се комбинират с останалите документи, които нотариусът е събрал. Когато процесът е завършен, нотариусът може да издаде мотивиран констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка, с който вашето право на собственост ще бъде констатирано. Документът именно „констатира“, а не прехвърля правото на собственост. За всички детайли относно документа може да се обърнете към специалисти.

Прехвърляне на собственост на имот

Както стана ясно, един нотариален акт най-често е документ, който свързваме със собственост. Нотариалният акт се сключва, когато искаме и да прехвърлим собствеността на някой имот на друг човек, но може да става дума и за оформянето на други права. Нотариалният акт е задължителен при такава сделка и няма как да го пропуснете. В противен случай сделката по прехвърляне на имота ще е невалидна пред закона. Затова е важно да се запознаете с процедурата по оформянето на акта.

Специални условия в нотариален акт

Ако искате да включите специални условия в нотариален акт, ще трябва да го направите с помощта на адвокат, който да ви помогне да ги оформите в документа. Работата е там, че нотариусът ще оформи задължителните клаузи в нотариалния акт, а оттам нататък вие може да се интересувате от допълнителни условия. Това е позволено, но ще трябва да ги включите сами – най-вероятно с помощта на адвокат.

Важни детайли

Преди да пристъпите към оформянето на нотариален акт, е добре (а и е правилно) да се запознаете със съответните положения в закона, които се отнасят до нотариалните актове и най-вече тяхното съдържание. За да бъде законен един нотариален акт, той трябва да отговаря на всички условия, рамкирани в закона. Това могат да бъдат: дата (ден, месец, година), имена на нотариуса и молителя, лични данни, подписи, собственоръчно изписани имена и т.н. От изключителна важност е да се запознаете с тях, затова най-добре е да се консултирате със специалист. Освен това обърнете внимание на допълнителните документи, които придружават процеса за нотариален акт като например кадастралните карти.

Цена

В зависимост от необходимия документ може да има фиксирана цена за неговото издаване. Цените варират от 10 до 50 лева, като това обхваща документи като: нотариален акт за отмяна на завещание; констативен нотариален акт за собственост на земеделски земи, гори и земи от горския фонд; договор за доброволни делби на земеделски земи, гори и земи от горския фонд и други.

Когато става дума за издаване на нотариален акт или договор за делба, за който не се дължи обикновена такса, тази такса се определя според удостоверения материален интерес и вида на необходимия документ. Материален интерес е пазарната цена на вашия имот. Съответно цената може да варира между 50 и 6 000 лева – оформя се по такса, рамкирана в закона за нотариалната дейност.

Още по темата