Обратно
11.9.2019

10 красиви природни забележителности в България

Автор:
Kaloyan Stoyanov

България е една от най-красивите страни в света. Макар и малка по територия, тя съчетава безброй природни богатства, които едва ли биха могли да се видят на други места. Тук ще ви представим 10 от най-красивите природни забележителности в България. Ако все още не сте посетили и видяли лично някои от тях, непременно планирайте техните посещения, защото си заслужава.

Говорейки за природни забележителности, да започнем с Белоградчишките скали

Комплексът „Белоградчишки скали“ (снимка, на койтоможете да видите в началото на статията) е уникален природен феномен, широк до7 км и дълъг 30 км. Разположен е край град Белоградчик между село Боровица ивръх Ведерник. Някои от скалите на тези природни забележителности се издигат нависочина над 100 м и имат най-причудливи форми. Те са разположени на групи и санаименувани според приликата си с това, което изобразяват - например Мечката,Лъва, Монасите, Адам и Ева, Конника, Замъка и други. Сред най-интереснитекаменни композиции са Малък и Голям Збег, както и Близнаците.

През 1949 г. Белоградчишките скали са обявени за природна забележителност и са включени в 100-те национални туристически обекта на България.

Природни забележителности? Не можем да пропуснем Чудните мостове

Известен още като Скалните мостове, този природенфеномен се намира на 1450 м над морското равнище в Западните Родопи, в самотоподножие на връх Голям Персенк.

В миналото река Еркюприя, в долината на която саобразувани скалните мостове, е била пълноводна и вследствие на нейнатаерозионна дейност пукнатините в мраморите са се превърнали в дълбока пещера,чийто таван все повече изтънява и се срутва. Наблизо има множество другипещери, но не всички са обезопасени и подходящи природни забележителности запосещения от туристи.

Седемте рилскиезера

Седемте езера, разположени в Рила планина, са впечатляващи природни забележителности не само в България, но и на целия Балкански полуостров. Те са разположени в Северозападната част на планината в така наречения Дамгски дял и са с ледников произход. Езерата се различават по форма и особености, от което произлизат и имената им. На най-голяма височина е разположено езерото Сълзата, последвано от Окото, Бъбрека, Близнака, Трилистника, Рибното езеро и Долното езеро. Всяко едно от Седемте рилски езера е свързано с останалите с тесни поточета, а в някой от тях живеят риби.

Природни забележителности - Седемте рилски езера

Ягодинската пещера

Дълга цели 10 км, тази удивителна пещера се намира в Родопите и е разположена на три етажа. Най-долният трети етаж е електрифициран, като в него е изградена специална пътека, дълга 1100 м. Към този етаж има изкуствено прокопан вход и изход за достъп, а естественият вход на пещерата води към първото ниво, в което са открити находки на древно жилище. Във вътрешността на пещерата е била добивана глина от коритото на река Буйновска. В Ягодинската пещера можете да намерите безброй пещерни перли, многобройни скални слоеве в различни цветове, сталактони, сталагмити и сталактити. Можете да разгледате и скалните оформления на различни фантастични фигури или форми на животни като Снежанка и седемте джуджета, Пижо и Пенда, Дядо Коледа, Богородица и Младенеца. В голямата зала са провеждани дори сватби.

Мелнишкипирамиди

Мелнишките пирамиди са разположени до Мелник –най-малкият български град. Тези природни забележителности представляватудивително скално образование, което се разделя на три дяла. Скулптурите са сразлични очертания и форми. Някои напомнят на египетските пирамиди, обелиски имечове, а други - на скални гъби и дори на готически храмове.

Крушунските водопади

Разположени до село Крушуна в Северна България, Крушунските водопади образуват множество карстови тераси и са изключително живописна забележителност. Водопадите извират от пещера, до която води пътека. Счита се, че през 13-ти и 14-ти век монаси са обитавали множеството пещери, разположени в тази местност. За това свидетелстват скалните ниши и килиите. Днес можете да разгледате цялата система от водопади, като минете по специално изградената за целта екопътека.

Природни забележителности - Крушунските водопади

Резерватът„Сребърна“

Разположен до село Сребърна и само на 2 км от рекаДунав, биосферният резерват „Сребърна“ представлява защитена територия, къдетогнездят уникални видове птици. Резерватът се намира на пътя на прелетните птициВиа Понтика и тук можете да наблюдавате къдроглав пеликан, белочела гъска, нямлебед, малък корморан и много други защитени видове птици. Сребърна е от тезиприродни забележителности, които са част от световното културно и природнонаследство на ЮНЕСКО.

Атанасовско езеро

На североизток от град Бургас е разположено Атанасовското езеро, което представлява поддържан природен резерват, който е местообитание на множество защитени видове. Сред тях са 316 вида птици, от които 14 са застрашени от изчезване в световен мащаб. Такива са малкият корморан, къдроглавият пеликан, ливадният дърдавец, тънкоклюният свирец, белооката потапница и други. 83 вида птици, които гнездят в Атанасовското езеро, са включени в Червената книга на България.

Благодарение на това, че не замръзва през зимата, езерото е дом на зимуващите водолюбиви птици. Както и резерватът Сребърна, така и Атанасовското езеро се намира на прелетния път на птиците Виа Понтика от Африка за Европа и представлява благоприятно място за нощуване на щъркели, пеликани и други птици. Освен невероятното разнообразие от фауна, тук виреят над 250 вида висши растения, като теснолистен папур, широколистен папур и европейска солянка. В тази от изброените от нас природни забележителности ще откриете и множество орхидеи, блатен ирис, гърлици и други.

Пещерата Съева дупка

Съевата дупка се намира в близост до ловешкото село Брестница. Наречена е на имената на двама братя близнаци Съю и Сею, които през османското робство са се крили в пещерата. През 1962 г. тя е обявена за национална природна забележителност. Пещерата се състои от 5 зали, като Срутището е най-голямата от тях. Веднага след входа ще влезете в първата зала, която е под формата на купа сено, затова е наречена Купена. Срутището е втората зала, образувана след голямо земетресение. По-нататък са залите Белият замък, Харманът и Космосът. В Съевата дупка се срещат всякакви пещерни образувания като драперии, синтрови езера, сталактити и сталагмити. Каменната украса по стените и тавана създава впечатлението, че се намирате в катедрала.

Природни забележителности - Съева дупка

Природен парк„Странджа”

Този природен парк представлява най-голямата защитена територия в страната, намираща се в Странджа планина. Той обхваща 5 природни резервата, 8 природни забележителности и 14 защитени местности. При разходка в парка можете да наблюдавате огромно разнообразие от птици, които наброяват 270 вида, както и защитени животински и растителни видове.

Още по темата