Обратно
6.8.2020

Заем срещу залог – какво е това?

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Заем срещу залог е популярен тип заем в наши дни. Както предполага името му, той представлява получаването на определена сума срещу залог на движимо и недвижимо имущество. Може да сте чували обаче и за паричен залог. Паричен залог означава оставянето на определена сума, за да може банката да ви отпусне по-голяма такава. Като залог може да бъде използван депозит в банката, която съхранява вашите пари. Най-честите и познати залози се правят в заложните къщи, но има и други типове: залог на автомобил, паричен залог, залог на влог или депозит, а също и ипотека. Всеки един от тях има специфични условия и се използва при различни нужди.

Заем срещу залог в заложни къщи

Един от най-разпространените начини за получаване на заем срещу залог е именно заложната къща. Освен това тя е и най-старият и най-известният начин за получаване на допълнителни средства. Тя предполага оставянето на някаква вещ – най-често техника или бижута – в качеството на залог и получаването на пари назаем. Условията на заложната къща са добре известни на повечето хора – оставяте своя вещ, получавате пари и ако не възстановите сумата, вашата вещ може да бъде купена.

Важни неща при получаването на заем срещу залог в заложните къщи

Идеята на заложните къщи е да оставите вещ, с която смятате, че може да се разделите за определен период от време и сте готови да поемете риска да я изгубите. Вашата вещ се оценява и вие получавате пари на база нейната стойност и срока, за който ще върнете парите. Бъдете готови вашата вещ да бъде оценена на по-ниска цена, отколкото очаквате. Най-важните фактори за оценяването на вашето имущество са неговото състояние, степен на използване, външен вид и доколко е търсен. Човек обикновено има егоистично мнение за собствените вещи и си създава погрешна представа за тяхната стойност.

За какво да внимавате?

Когато подписвате договора за заем срещу залог, трябва да проследите няколко важни точки. На първо място трябва да сте наясно, че вещта, която залагате, трябва да бъде ваша собственост. Ще подпишете декларация за тази цел и ще подлежите на наказателна отговорност, ако сте нарушили това условие. Що се отнася до самата заложна къща – трябва да следите за данните, които са вписани в договора, който подписвате. Убедете се, че те са коректни и съвпадат с реалността. Тези данни включват наименованието на заложната къща, сроковете за погасяване на заема, процедурите за работа на заложната къща и допълнителните условия, на които се съгласявате.

Ипотека

Ипотека е залог на имот и се прави за теглене на доста по-сериозни суми. Тя включва залагането на недвижимо имущество – сграда, апартамент, къща или земя. В замяна на залога ви се отпуска кредит. Ако по някаква причина не можете да плащате кредита си, то може да настъпи неприятното събитие, при което институцията да отнеме недвижимия имот. Предимствата на такъв кредит са няколко. На първо място той ви позволява теглене на голяма сума. По-голямата сума може да се изплаща за значително по-дълъг период от време (10-20 години). Освен това процедурата по кредита може да бъде улеснена за вас в зависимост от избраната банка.

Залог на автомобил

По всяка вероятно сте чували и за кредит срещу залог на автомобил. Най-важната подробност за хората, които са се възползвали от такъв тип заем срещу залог, е фактът, че автомобилът остава на ваше разположение, докато изплащате кредита. Автомобилът става собственост на кредитната институция, но все още може да си го ползвате. Когато изплатите кредита, автомобилът отново става ваш. Ето защо този кредит понякога се нарича „обратен лизинг“ – вие на практика изплащате вашия автомобил още веднъж.

Условия при залог на автомобил

Сумата, която ще получите при кредит срещу залог на кола, зависи от стойността на вашия автомобил. Тук са важни фактори като пробег, състояние на автомобила, марката на автомобила и годината на производство. Колкото по-добри са показателите му, толкова по-голяма може да е сумата. Максималната сума може да достигне 15 000 лева, което е предостатъчно за личните ви нужди. Тази опция е доста популярна за хора, които имат спешна нужда от пари и търсят надежден източник за кредит.

Залог на влог

Някои банки могат да предлагат кредит срещу залог на ваш влог в същата банка. Той е различен от паричен залог. Влогът ще послужи като обезщетение за тегленето на новия кредит, като също така има специални условия. Най-вероятно за вас ще има гратисен период за изплащането и няма да се преминава през цялата процедура на подаване на заявка за кредит. Идеята е, че вие вече сте клиент на банката и информацията е налична, а залогът също играе роля. Размерът на такъв заем срещу залог обикновено е ограничен от размера на влога, но предлага достатъчно гъвкави други условия – срок, вноски, лихва и т.н.

Заем срещу залог

Един заем срещу залог на движимо и недвижимо имущество е доста гъвкава система за отпускане на пари назаем. Тя варира според вашите нужди по отношение на размер на заема, срокове и какво движимо и недвижимо имущество може да заложите. В ежедневието си много хора прибягват до използването на заложни къщи, където най-често оставят някой стар телефон или ненужен пръстен. Условията на заложната къща са, че може да се разделите с вашата вещ, ако не върнете заетите пари.

Освен това съществува заем срещу залог на кола, който се прави за теглене на средна сума пари. Някои хора предпочитат този заем, защото им дава възможност да използват автомобила си, докато връщат заема.

Ипотеката е третият най-известен и реално най-сериозният залог. Той представлява оставянето на недвижим имот като залог за теглене на голяма сума.

По-малко известен е залогът на влог или депозит. Той има доста преференциални условия и е с облекчена процедура за кандидатстване. Неговият недостатък е ограничената сума, която може да изтеглите.

Още по темата