Обратно
14.9.2019

Какво е кредит срещу ипотека?

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Кредит срещу ипотека представлява кредит, при който предоставяте обезпечение на банката във вид на имот, който да покрие разходите по кредита, в случай че не успеете да го върнете. Такова обезпечение може да бъде под формата на парцел, къща или жилище.

Един кредит срещу ипотека може да бъде?

Потребителски ипотечен кредит

При него теглите пари за извършването на някаква по-голяма покупка като апартамент или кола, за ремонт или за придобиването на някакъв друг актив. Такъв кредит се взима при необходимост от изтегляне на по-голяма сума, която не може да бъде финансирана с обикновен потребителски кредит. В такъв случай банките са съгласни да отпуснат кредит срещу ипотека на имот, за да бъдат подсигурени срещу евентуални забавяния или невъзможност за връщане на кредита от ваша страна.

Бизнес заем с ипотека

Той се отпуска при стартирането на бизнес, когато ви е необходим начален капитал или за успешно доразвиване на бизнеса, когато трябва да инвестирате допълнителни средства в неговото разширяване.

Какви са стъпките, които трябва да предприемете, преди да изтеглите кредит срещу ипотека?

Правилно планиране

При тегленето на какъвто и да е кредит е необходимо да имате ясно определена предварителна цел, но това важи особено много за заема с ипотека. Трябва предварително да знаете каква ще бъде месечната ви вноска, дали ще имате достатъчно средства, за да предотвратите закъсняване с плащанията и дали ще получите възможност за намаляване на лихвения процент впоследствие. За да сте сигурни, че сте на прав път, проверете няколко банки и кредитни институции и сравнете техните условия по отпускането на такъв заем.

Изчисляване на точната сума за теглене

Следващата стъпка, без която правилното планиране е немислимо, е определянето на оптималната сума, която можете да си позволите да изтеглите. Доброто правило е да не теглите сума, която надхвърля 50 пъти вашите нетни месечни приходи. Ако имате и допълнителен кредит, който трябва да погасявате, то тегленето на кредит срещу ипотека на имот изобщо не е препоръчителен за вас към момента и евентуално бихте могли да пристъпите към него едва след като погасите останалите си дългове.

Погасяване на всички текущи дългове

Преди да посегнете към тегленето на кредит чрез ипотека, е препоръчително да изчистите всичките си досегашни задължения. Това не само ще облекчи изплащането на вноските, но и ще повиши сумата, която можете да изтеглите, както и шансовете си за одобрение. При изчистени досегашни дългове можете да кандидатствате и за по-изгоден лихвен процент за вашия нов кредит срещу ипотека.

Съставяне на бюджет

Подготвянето на подробен бюджет преди да сте изтеглили парите е задължително. Много хора подценяват допълнителните разходи, които ще имат всеки месец във връзка с изплащането на дълга си. Ако тези вноски се доближават до тавана на вашите доходи, ще имате големи неприятности с връщането им, вследствие на което може да загубите ипотекирания имот. Не забравяйте да включите в бюджета си и непредвидени разходи, които биха могли да възникнат. Такива са например ремонт, лечение, плащане на обучение, пътуване и други. Преди да изтеглите заем с ипотека, се уверете, че дори и при появата на някои от тези непредвидени разходи, ще успеете да се справите със ситуацията и да връщате вноските си навреме.

Разбира се, в бюджета трябва да включите и всичките си месечни разходи като такси за телефон, телевизор, интернет, ток и вода, таксите за вход, както и данъците за колата и жилището. За да направите по-точна преценка на месечните си разходи, е препоръчително да проследите всичките си разходи в продължение на поне 3 месеца, като събирате касовите бончета. Така ще успеете да включите и разходите за храна в общия бюджет. Трябва да предвидите всичко, преди да теглите чертата.

Какви допълнителни такси трябва да плащате към вашата вноска за кредит чрез ипотека?

Банките имат куп такси, които трябва да изплатите – такса за откриване на сметка, залог, анализ, експертиза и други. За да определите какво точно предлагат различните банки, трябва задължително да проверите Годишния процент на разходите (ГПР), тъй като в него са включени разходите по лихвения процент и всички възможни такси. Когато получавате оферта, ГПР е най-важният елемент в нея, който трябва да ви устройва, за да изтеглите кредит срещу ипотека. Все пак проверете дали разходите за застраховка на кредита са включени в ГПР.

Подготовка на необходимите документи

Следващата стъпка в подготовката за теглене на ипотечен кредит е приготвянето на всички необходими документи. Ако теглите вашия ипотечен кредит от банка, трябва да сте готови да подготвите цял куп документи, свързани с доказване на доходи, декларации, финансови отчети и други допълнителни източници на доходи, които могат да бъдат доказани. В допълнение трябва да включите и доходите на вашия брачен партньор, както и документацията на това, което желаете да закупите след изтеглянето на този кредит срещу ипотека. Всички тези документи ще изискват много време, затова поне част от тях бихте могли да подготвите предварително.

Как да подобрите шансовете си за одобрение за кредит срещу ипотека на имот?

За да имате по-добри шансове да ви одобрят за евентуален бъдещ кредит срещу ипотека, не бива да закъснявате с вноските по кредитите, които изплащате в момента, защото това ще се отрази негативно на кредитната ви история. Имате възможност и сега да проверите каква информация се пази във вашето кредитно досие, като поискате извлечение от Централния кредитен регистър на БНБ.

За да ви одобрят за кредит с ипотека, не използвайте кредитна карта, тъй като това е сигнал за вашата неблагонадеждност. Когато искате да правите голяма покупка, от вас се очаква да започнете да спестявате, а не да трупате нови дългове.

Ако желаете да изтеглите заем с ипотека, точно сега не е най-доброто време да сменяте работата си, тъй като това може да се възприеме от кредитора като знак за нестабилност и той да откаже да ви отпусне такъв кредит.

Какво трябва да знаете, след като изтеглите кредита?

За да получите възможно най-изгоден лихвен процент, трябва да направите всичко необходимо, за да върнете по-голяма начална вноска. Тя трябва да е най-малко 5% от цената на покупката, но вие можете да върнете и далеч по-висок процент. Колкото повече внесете за първоначална вноска, толкова по-предразположен ще бъде кредиторът да ви отпусне по-ниска лихва, тъй като ще ви прецени като отговорен кредитополучател. Ако искате да направите добро впечатление, е препоръчително да върнете първоначална вноска, надхвърляща 15%.

Още по темата