Обратно
5.10.2017

Бърз кредит на месечни вноски или предложението на Vivus?

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Бърз кредит на месечни вноски е един от вариантите, когато имаме нужда от малко допълнителни средства. Нормално е да се случи да изпаднем в ситуация, в която парите са ни свършили, а има още време до получаването на заплатата. Нормална ситуация е и да ни изскочат непредвидени разходи, които изобщо не сме очаквали, а те обикновено се появяват, когато най-малко ги очакваме. В тези ситуации можем да намерим решение, взимайки пари назаем.

Бърз кредит на месечни вноски – описание на услугата

Бърз кредит на месечни вноски е подходящ за взимане от лица, които получават редовен месечен доход. Той предоставя възможност да получим заем в размер до 5000 лева максимално със срок на погасяване до 24 месеца. Може да кандидатстваме за такъв кредит в офиси на избрана от нас финансова институция. Може да кандидатстваме и за бързи кредити онлайн с месечни вноски – директно чрез сайта на съответната институция. Обикновено при кандидатстване за бързи кредити онлайн с месечни вноски процедурата е облекчена. За такива кредити се изискват минимум документи и обикновено са без поръчител. Някои от кредитните компании предлагат за първи кредит от тях минимална лихва или лихва на стойност 0%. За одобрение обикновено се чака минути, а парите се получават по удобен за клиента начин. Винаги може да се свържем по телефон с кредитен консултант от избраната от нас кредитна компания, за да получим съдействие или отговори на въпросите си.

Бърз кредит на месечни вноски – особености и изисквания

Някои от характерните изисквания за тези бързи кредити на месечни вноски са следните:

  • Не дължим такси за регистрация, както и за превод на средствата по заема.
  • Не се изисква предоставяне на гаранция и поръчител за кредита ни.
  • Необходимо е да сме пълнолетни български гражданин и да предоставим лична карта.
  • Необходимо е да покриваме изискванията за кредитоспособност на съответната кредитна организация, в която кандидатстваме.
  • За да кандидатстваме за такъв заем не е необходимо да излизаме от вкъщи. Достатъчно е само да пуснем заявката си за бърз кредит на месечни вноски онлайн чрез сайта на избраната от нас финансова институция.
  • При кандидатствате се оценява кредитоспособността ни от съответната финансова институция, към която сме се обърнали.
  • Погасяването на задължението става на месечни вноски, определени при самото кандидатстване.

А какво е предложението на Vivus?

След като преминахме през опцията за бърз кредит на месечни вноски, идва ред за представяне и на предложението на Vivus. Ние предлагаме на своите клиенти бърз кредит или още т.нар. кредит „до заплата“. Първият кредит, който може да бъде получен от нас, е до 400 лв., като е с 0% лихва и 0 лв. такси. За следващи заеми може да се достигне до максимална сума за получаване от 1300 лв. Както и в описания по-горе бърз кредит на месечни вноски, така и при нас нямаме изискване за поръчители. Нямаме и изискване за доказване на доход от клиентите ни. Кандидатстването става онлайн и няма излишна документация.По-подробно можете да разгледате и информация за условията за кандидатстване. Срокът на връщане при първи и при следващи заеми е максимум до 30 дни. Все пак както споменахме, това е кредит „до заплата“.

Защо да предпочетем кредит от Vivus, а не бърз кредит на месечни вноски?

Въпреки че във Vivus не предлагаме бърз кредит със срок за връщане над 30 дни, не означава че не предлагаме друга удобна възможност. Каква точно е тя? Това, което предлагаме, е удължаване на срока за връщане на взетия заем. Ясно е, че понякога не можем да организираме разходите си правилно и е съвсем възможно да се окаже, че нямаме средства да погасим заема си навреме. Ако се забавим, е възможно да ни се начислят наказателни лихви и да влошим кредитната си история. За да се избегнат такива ситуации, нашето решение е именно удължаване на срока за връщане. Даваме възможност на клиентите си да изместят падежната си дата напред във времето със 7, 14 или 30 дни и да си осигурят нов срок, в който да могат да погасят задължението си.

За да бъде удължен срокът със съответния брой дни, клиентът заплаща съответна такса. Тя се определя на база на сумата на кредита (главницата), който е изтеглил и на броя дни удължаване, които е избрал. С плащането на тази такса, падежната дата се измества напред, а клиентът си осигурява спокойствие.

Примерни ситуации, в които клиент се възползва от предложението на Vivus

Ето пример за това. Клиент е изтеглил първи безлихвен заем от нас за 400 лв. Избрал си е срок за връщане от 30 дни и падежната му дата се пада на 7-ми октомври. Датата идва, но клиентът все още не е получил заплатата си и се очаква да му я преведат на 11-ти октомври. За да не изпадне в просрочие, той решава да удължи срока си със 7 дни. Заплаща таксата за удължаване със 7 дни и новата му падежна дата става 14-ти октомври. Клиентът си е осигурил новия срок и спокойно погасява задължението си.

Ето още един пример. Съществуващ наш клиент тегли 1300 лв. Падежната му дата отново е 7-ми октомври. Решава, че погасявайки заема, няма да му останат пари. Преценява, че иска да удължи за максималния възможен срок от 30 дни. Така новата му падежна дата става на 6-ти ноември (точно 30 дни от 7-ми октомври). На 6-ти ноември отново преценява, че не може да отдели такава сума и удължава за нови 30 дни. Така падежът му става на 6-ти декември. Клиентът може да удължава така в рамките на 365 дни, тоест реално може да удължава цяла година.

Освен плащанията за удължаване на срока, клиентът може да прави и частични плащания, с които да намалява задължението си. В даден месец, например, са останали малко повече пари и клиентът решава да ги внесе по кредита си. Така той започва да намалява. В следващ месец внася още малко, с което и задължението също. А ако задължението намалее под изтеглената главница, намалява и таксата за бързо разглеждане. Предложението на Vivus представлява един малко по-различен вариант на бърз кредит на месечни вноски. При нас обаче, ако е нужно такова разсрочване на задължението заради невъзможност да се погаси в първоначално уговорения срок, то клиентът сам определя колко точно да разсрочва.

Кандидатствай сега

Решение ли е тегленето на бърз заем на месечни вноски или такъв от Vivus?

Бърз кредит на месечни вноски или предложението на Vivus за разсрочване на заема не са решение на финансовите проблеми в дългосрочен план. Те обаче са все по-предпочитан начин за допълнителни средства при непредвидени, спешни нужди на гражданите. Можем да се възползваме от тях толкова пъти, колкото имаме нужда. Необходимо е само да следим кредитната ни история да остава чиста, т.е. да връщаме задълженията си в договорения срок.

Още по темата