Обратно
21.9.2017

Кредит без поръчител – възможно ли е да се вземе и как?

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Кредит без поръчител е кредит, който не винаги е възможно да бъде получен. Различните кредитни компании имат различни условия – някои изискват задължително наличието на поръчител, други – не.

Какво точно представлява условието да осигуриш поръчител?

Най-общо осигуряването на поръчител означава да се подсигури още един човек от страна на кредитополучателя, който да покрие задължението на кредитополучателя в случай на негова невъзможност. Поръчителят реално е страна по договора за кредит, която страна поема задължението пред кредитора да отговаря напълно или частично за изпълнението на задълженията на длъжника. При съответно неизпълнение от страна на кредитополучателя, поръчителят носи солидарна с длъжника отговорност пред кредитора. Поръчители могат да бъдат физически лица, роднини или приятели.

Договор за поръчителство задължително се сключва в писмена форма. Той е едно цяло с договора за кредит. Това означава, че стане ли човек поръчител, той трябва да е наясно с факта, че може да му се наложи сам да плати част или цялото задължение на длъжника. Кредитната компания има право да съди поръчителя и да си търси парите от него, ако длъжникът не е способен да плати. Реално договорът за поръчителство обикновено носи повече рискове, отколкото ползи за поръчителя.

Как може да получим кредит без поръчител?

В днешно време можем да получим кредит и без да е необходим поръчител. Реално този вид потребителски кредит не изисква от нас да посочваме поръчители, задължението е единствено наше и единствено ние трябва да го обслужим. С други думи – можем да получим необходимата ни сума, без да се налага да си усложняваме процеса и да ангажираме други хора. Процедурата е улеснена и бърза, може да се кандидатства по телефона или онлайн, в зависимост от възможностите, предоставени от финансовата институция. Формалностите са ограничени, обикновено се кандидатства само с лична карта.

Ние от Vivus също предлагаме кредити, за които не изискваме посочването на поръчител или поръчители. Стараем се да предлагаме възможно най-бързо и лесно кандидатстване. А една от стъпките то да бъде такова, е именно да не е необходимо осигуряването на поръчител. Освен това не са необходими нито трудов договор, освен това не е необходимо и доказване на доходи.

Как може да се кандидатства за кредит без поръчител?

В офис на избраната от нас банка и небанкова финансова институция

На българския пазар в момента има богато разнообразие на изгодни оферти за кредити без поръчители. Банки и небанкови институции предлагат различни продукти, с различни възможности за избор на сума и срок за връщане и с разнообразни условия.

По телефон

На цената на един градски разговор имаме възможност да получим цялата информация, от която се нуждаем. Можем да вземем най-доброто решение относно избора на оферта и съответно да заявим кредит.

Онлайн

Можем да получим необходимата ни сума, без дори да ставаме от леглото. Трябва просто да отворим сайта на избраната от нас институция и да попълним заявката си в него. Във Vivus предлагаме именно онлайн кандидатстване, тъй като всичко при него е наистина максимално опростено и лесно.

Кандидатствай сега

Какви са предимствата на тегленето на кредит без поръчител?

Водещите в страната кредитни доставчици имат гъвкава политика, поради която заемите се отпускат без много документи. Най-често се изисква само лична карта. Процедурата е улеснена, а одобрението може да стане до броени минути.

Може да получим от 300 до 50 000 лева, като в различните банки максималната сума е различна – варира между 5 000 лева и 50 000 лева. Небанковите финансови институции предлагат значително по-малки суми. Те обаче отново са такива, които биха ни свършили работа в случай на нужда. А освен това при тях времето за одобрение е дори още по-кратко. Обикновено сумата се отпуска в левове и се получават веднага след одобрението. Някои институции дават възможност за получаване и в евро.

Възможно е да има допълнителните такси,  свързани са с разглеждането на заявката и кредитната оценка, които се правят. Обикновено няма такса за предсрочно погасяване. Силно препоръчваме да се взима информирано решение и да се избират единствено институции, които ни показват как точно ще ни се формира задължението, какво и защо ще се включва в него.

Погасяването на такива кредити може да се прави еднократно или на вноски – в зависимост от компанията, която сте избрали и офертата, на която сте се съгласили. Стойността на желаната от сума и срокът, който сме предпочели, определят как точно ще погасим задължението си. Обикновено може да се избере срок за изплащане от броени дни до няколко месеца или дори до години – зависи от сумата, която искаме да получим.

Още по темата