Обратно
30.4.2020

Какви са разликите между ипотечен и жилищен кредит?

Автор:
Kaloyan Stoyanov

На даден етап от живота нуждата от собствено жилище става все по-осезаема. Малко са обаче тези, които могат да заделят такава сума, без да се обърнат за помощ към банка или друга финансова институция. Когато се налага да осъществят подобна голяма покупка, потребителите могат да избират сред голямото разнообразие от продукти на кредитния пазар, за да си помогнат финансово. Проблемът е, че многото видове кредити объркват хората, които искат да направят правилна инвестиция. Финансовите консултанти в банките и небанковите институции могат да ви предоставят добри насоки, но поради спекулативния елемент човек би искал сам да се ориентира в ситуацията. Поради това ще разгледаме разликите между ипотечен и жилищен кредит, които имат свои основни характеристики.

Ипотечен и жилищен кредит – кое да изберем?

За начало нека споменем, че един ипотечен кредит може да се използва в различни направления. В класификацията „ипотечни кредити“ попадат различни заеми. Това, което е характерно за кредитите, които се отпускат като ипотечни, е, че кредиторът изисква ипотека върху недвижим имот, за да отпусне сумата на получателя. Това изискване има двустранни ползи и отговорности. Първо – не всеки кредитополучател би желал да заложи недвижим имот, къща или апартамент, за да получи жилищен кредит. Неясното бъдеще носи непредвидими финансови изненади, които могат да превърнат вашата инвестиция в нещо крайно нежелано. От друга страна, банките, които отпускат ипотечни кредити предлагат различни бонуси, отстъпки и облекчения за клиентите си. Това се дължи на високата обезпеченост и ниския риск по отпуснатите ипотечни кредити.

Жилищен кредит без ипотечно обезпечение

Ако се нуждаете от допълнителни средства, за да закупите имот, може да кандидатствате за жилищен кредит без ипотечно обезпечение. Този вид кредит обикновено се отпуска за дълъг период – от 10 до 30 години – и за суми, надвишаващи 10 000 лв. Кредиторите ще ви проучат дали отговаряте на определени условия, преди да подпишете договора. Имате възможност за по-изгодни условия, ако месечните ви доходи влизат по разплащателна сметка с карта, издадена от банката кредитор. Това ще гарантира по-бърза събираемост на банката, по-малък риск и ще намали разходите ви за уведомления и колекторски агенции.

За какво да внимавате при тегленето на ипотечен и жилищен кредит?

Преди да подпишете договор за ипотечен и жилищен кредит, имайте предвид, че това са сделки за дълъг срок и големи суми. Това предполага натрупване на повече лихва по главницата през годините. Уверете се, че крайната сума, която ще върнете, не е прекалено висока и лихвените проценти през годините няма да скочат неимоверно. Има банки, които предлагат фиксирана лихва, което невинаги означава абсолютно неподвижен процент. Той варира в предварително очертани граници.

Имайте предвид и опциите за предоговаряне

В някои случаи можете да преговаряте с кредитните инспектори при изготвяне на договора. Добре е да имате възможност за предсрочно погасяване без огромни такси и за намаляване размера на главницата. Така ще редуцирате сумата за изплащане до края на договора или ще можете предсрочно да върнете дълга. Вие представлявате интерес за служителите и те биха направили някои отстъпки, затова не се притеснявайте да ги попитате дали са налични при тях. Това е валидно най-вече за по-големи суми – в порядъка на над 80 000 лв.

В каква валута да бъдат вашите ипотечен и жилищен кредит?

Това е от значение, тъй като банките налагат такси за превалутиране. Ако изплащате дълга си в различна валута, има вероятност да реализирате много разходи за споменатата операция, което не е нужно. Някои кредитори начисляват такси за откриване на валутна сметка. Проверете каква е тя и дали ви удовлетворява. От значение е също какви са лихвените проценти на различните валути. При някои от тях лихвата е по-ниска или по-висока, което също е от значение.

Българската валута е свързана към еврото чрез валутен борд, така че между тях не съществува валутен риск. Ако все пак предпочитате да ползвате една от двете валути за вашия ипотечен и жилищен кредит, ще се наложи само да отчетете разходите по такси за превалутиране.

Риск

Може би най-големият риск при изплащане в различна валута от тази по кредита е промяната на курса на валутните пазари. Валутният риск може да намали възможността ви да погасявате със същите темпове поради спад в конвертируемостта на валутата, с която изплащате заема. Най-добре би било да изплащате кредита в същата валута, в която е изтеглен или във валута, в която получавате доходите си. Съобразете се с това, когато оформяте подобни дългосрочни сделки.

Какъв срок е по-удачен за вас?

Обикновено се счита, че жилищните кредити са по-дългосрочни. Това зависи най-вече от вашите приходи и от размера на погасителните вноски, които избирате. Колкото по-малки суми може да заделите на месец, за да погасявате заема си, толкова по-дълъг трябва да бъде срокът по кредита. Това още означава, че в края ще се натрупат повече лихви от забавянето по изплащането на главницата и оттам – оскъпяване на дълга. Следователно, срокът по договора зависи най-вече от сумата, която смятате, че можете да отделяте всеки месец.

Опции

При по-дългосрочните заеми, каквито са тегленето на ипотечен и жилищен кредит, съществува възможност за предсрочно погасяване и редуциране на общите разходи. Това е възможно при повишаване на приходите на кредитополучателя и увеличаване на вноските. Банките могат да предоговорят по-кратък срок с по-малко лихва, при условие че изплатите голяма сума от задължението си наведнъж. Обратното е по-рядко срещана практика. Не ви съветваме да изберете кратък срок с големи месечни вноски за своя ипотечен ли жилищен кредит, тъй като, ако поискате удължаване на срока поради финансови затруднения, може да срещнете неразбиране от страна на кредитора.

Какъв вид кредит да изберете?

Когато избирате кредитен продукт, който да изтеглите, трябва да знаете, че един жилищен кредит, изтеглен от банка, се предлага на много по-изгодни условия, отколкото потребителския кредит. В случай че желаете да обедините всичките си задължения в един кредит, банката би могла да ви предложи специален продукт, който да обедини задълженията ви, като същевременно намали месечната ви вноска. Възможно е и получаването на жилищен кредит със 100% финансиране, но за него се изисква наистина добра платежоспособност и предвиждането на доста разходи по него.

Още по темата