Обратно
26.4.2020

Саниране на къщи по европейски програми

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Участието на България в Европейския Съюз създадемного нови възможности за нас. Фирми от различни сектори могат да получат дългоочакваното финансиране и помощ от държавата. Днес тези финансови ползи не самираж или фалшива новина, а нещо, което можете ясно да забележите, докато серазхождате по улиците. В продължение на повече от 10 години със съдействието наМинистерството на регионалното развитие и благоустройство в България протичатпроекти за саниране на къщи и многоетажни сграУчастието на България в Европейския Съюз създаде много нови възможности за нас. Фирми от различни сектори могат да получат дълго очакваното финансиране и помощ от държавата. Днес тези финансови ползи не са мираж или фалшива новина, а нещо, което можете ясно да забележите, докато се разхождате по улиците. В продължение на повече от 10 години със съдействието на Министерството на регионалното развитие и благоустройство в България протичат проекти за саниране на къщи и многоетажни сгради по европейски програми за енергийна ефективност. За почти всички е отпусната безвъзмездна помощ по европейски програми, а паричното участие на собствениците е в пъти по-малко от дарените средства.

Защо е необходимо саниране?

За никой не е тайна, че сградите отделят топлината чрез своите стени, тавани и дограми. Санирането на сградата включва не само полагането на топлоизолация на външните стени, но и подмяна на дограмите. Счита се, че 20-30% от топлообменните процеси стават през прозорците и дограмата в едно помещение. Те са приоритетни за подмяна при саниране на къщи. Очакваните температурни разлики след извършване на правилно саниране са 5-10 градуса. По този начин не се налага да затопляме с няколко градуса повече обитаваните помещения.

Какво друго влияние оказва едно саниртане?

Подмяната на дограмата с нова изолира външния шум и затваря почти херметично помещението. Това предимство има и някои недостатъци. При отопление на дърва и друго твърдо гориво например, след подмяна на дограмата съществува опасност от изчерпване на кислорода в помещението и свързаните с това рискове за живота и здравето. Поради тази причина е добре хората да отварят, за да влиза свеж въздух или периодично да проветряват помещението.

Известен факт е, че собствениците на къщи намаляват разходите си за отопление през зимния период с поне 50 лв. на месец, след като санират дома си. Съответно, ако се отопляват на ток, разходите им спадат от 30% до 60%.

Какво представлява програмата за саниране на къщи?

Темата за усвояването на безвъзмездни фондове винаги е привличала интереса на инвеститори и предприемачи. Докато етажните собствености се оказаха трудна за преодоляване преграда (дори при 100% безвъзмездна помощ съществува несъгласие между собствениците), еднофамилните къщи могат да се възползват от програмата. Според Националния статистически институт в България има 645 756 къщи, в които обитава една фамилия.

Не всяка сграда е подходяща за саниране

Специалистите твърдят, че една четвърт от всички подлежащи на саниране сгради не биха могли да оправдаят очакванията след ремонта. Това се дължи на различни фактори като материали на носещи външни стени (дърво, камък) или положената мазилка (кал, кирпич). Програмите за енергийна ефективност имат своя специфика и се изисква определено познание от страна на кандидатите за участие.

Важно е да се знае

Финансирането на еднофамилни къщи по проекти за енергийна ефективност и саниране вече е в ход. Подразделенията на градско благоустройство и развитие приемаха предложения от различни части на държавата. Докато до този момент нямаше финансова помощ за къщи, сега такава възможност се появи. Все пак трябва да подчертаем, че тук не става дума за безвъзмездна финансова помощ от ЕС, а за нисколихвени кредити. Няколко програми участват в разпределението на средствата: “Регионален фонд за градско развитие” , “Фондът за устойчиви градове”, две банки и ОПРР. За съжаление, за разлика от финансирането на обществени сгради и панелни жилища, тук няма да бъде отпусната помощ безвъзмездно.

За какво се отпускат парите с безвъзмездна помощ?

Целта на тези проекти, които не са малко, е да се повиши енергийната ефективност на сградите. Безвъзмездна помощ се предлага единствено за обществени сгради, многоетажни собствености и други, но без еднофамилни къщи. Възможно е в началото да се изследват конструктивните особености на сградите, които са свързани с икономията на енергия и монтажа на възобновяеми източници (ако технически е възможно за изпълнение).

За какво трябва да се изразходят средствата?

Средствата, които ще бъдат усвоени, трябва да се изразходват за саниране на сградата посредством външна изолация, климатизиране, газифициране и локално отопление, подсилване на конструкцията на сградата и подмяна на дограма. Освен тези дейности, се предвиждат и ремонти на покрива, стълбищните общи части, тавани, асансьори и водопроводни системи. В етажните собствености ремонтът на водопроводните и канализационни системи е за сметка на собствениците.

Откъде идват парите за големите обществени сгради?

Новите сгради, построени след 2000 година, не можеха да участват по програмата “Енергийно обновяване на българските домове”. Тази програма бе в действие от 2007 до 2015 година. Докато тя бе активна, се санираха 299 сгради в 36 града на територията на страната, които влизат в районите за регионално развитие. Понастоящем действащата оперативна програма за саниране на къщи “Региони в растеж” предоставя средства от фонда на “Регионален фонд за развитие”. Помощта не е само за еднофамилни къщи, но и за исторически сгради и паметници на културата, като основната цел е постигане на енергийна ефективност и добра среда в населените места.

Какво да предприемете, ако желаете да направите саниране на къщата си?

Мнението на експертите е, че външната изолация е най-подходяща за хората, които желаят да спестят от сметките си за ток и парно, както и да запазят къщата си топла през цялата зима. Вътрешната изолация се поставя предимно върху тавани и подове, или когато е необходимо да изправите стени. Тя не е достатъчно ефективна, тъй като въздухът в помещението изстива веднага, след като загасите отоплителните уреди. Нещо повече – тя намалява жилищната площ в помещението, което не е подходящо при малки и тесни помещения.

За 100% ефективност?

За да получите 100% ефективност от външната изолация на къщата, трябва да направите саниране на цялата сграда. Много редки са случаите, при които се прибягва до комбинация от вътрешна и външна изолация, като това е много скъпо за осъществяване, а и може да създаде допълнителни проблеми, ако не се направи добра вентилация на вътрешната изолация.

Извънредното положение и програмата за енергийна ефективност

Не можем да не споменем и факта, че в настоящия момент светът е изправен пред невиждана по мащабите си криза, породена от разпространението на вируса Covid-19 и поставянето на много страни под извънредно положение и дори карантина. Това безспорно повлия върху разпределението на финансови ресурси в страната. Държавните органи отклониха 40,4 млн. лева по Оперативна програма „Региони в растеж“. Вземането на това решение е свързано с липсата на достатъчно лични предпазни средства, респиратори и тестове за вируса.

Още по темата