Обратно
25.7.2019

Предсрочно погасяване на кредит

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Когато теглите средно голям потребителски кредит, един от аспектите му, които носят най-голямо притеснение, като изключим месечната вноска, е срокът за изплащане. Теглите, например, 1500 лева за 5 години и тези 5 години ви се струват като изключително дълъг период, в който ще робувате на банката. Има един вариант, който може да ви заинтересува – предсрочно погасяване на кредит.

Що е то предсрочно погасяване на кредит?

Предсрочно погасяване на кредит означава внасянето на сума, по-голяма от месечната вноска по кредита. Много хора погрешно смятат, че предсрочното погасяване на заем означава единствено внасянето на цялата останала сума от главницата накуп преди крайния срок. Но не, при предсрочното погасяване може да внесете дори само две по-големи вноски и това също ще се брои. С тази опция вие много успешно може да намалите срока от 5 години значително. Ако правите предсрочно погасяване на заема си методично и целенасочено, може да свалите от плещите си значителен товар. Това е едно умно финансово решение, което ще ви посъветват всички, които са го използвали. Представете си – вместо да плащате 5 години, може да снемете бремето от плещите си за 2 години. Това е значително успокоение.

Предсрочно погасяване на кредит – ваше право и възможност

Прекалено много хора не знаят, че ако искат по-рано да изплатят кредита, не е нужно да внесат цялата останала сума. Всъщност вашето право за частично предсрочно погасяване на кредит е фиксирано в Закона за потребителския кредит. Никак няма да ви навреди, ако предварително за запознаете със съдържанието му или се обърнете за съвет към запознато лице. Най-важното нещо, на което трябва да обърнете внимание, е че кредиторът няма право да откаже предсрочното погасяване на заема. Да, не се притеснявайте да посетите банката си и да поискате да направите предсрочно погасяване. Просто уточнете сумата, подгответе я и внесете. Единствено имайте предвид, че банката има право да поиска обезщетение, ако прекалено избързате с предсрочното погасяване на заема – например преди да е минала дори една година. Но за това ще прочетете повече малко по-надолу.

Лихва при предсрочно погасяване

Лихвата при предсрочно погасяване на кредит е едно от нещата, които правят тази опция толкова изгодна. Тъй като лихвата се формира при умножението на месечния лихвен процент и оставащата част от главницата, която трябва да платите, е логично, че при предсрочно погасяване лихвата ще намалее, тъй като намалява и оставащата дължима част от главницата. Въпросът за лихвата е обнадеждаващ и изгоден, именно защото може да си спестите бъдещи лихви.

Обезщетение за кредитора

Тъй като лихвата при предсрочно погасяване на кредит намалява, а тя е на практика доход за кредитора, който той няма да получи, съгласно споменатия по-горе закон кредиторът има право на обезщетение. Това обезщетение е оправдано дотолкова, доколкото кредиторът може да изпадне в определени разходи, свързани с предсрочното погасяване на заема. Според закона, това обезщетение трябва да е „справедливо и обективно обосновано“.

Предсрочно погасяване на ипотечен кредит

При такова погасяване на ипотечен кредит важат доста от правилата при потребителските кредити. Кредиторът също няма право да откаже погасяването, независимо дали то е цялостно или частично. Ако решите, че може да си позволите цялостно предсрочно погасяване на ипотечен заем, това ви спестява цял куп допълнителни разходи. В този списък влизат различни услуги, такси и комисионни, а ако ипотечният кредит е обезпечен със застраховка, си спестявате и застрахователната премия.

При частично предсрочно погасяване на жилищен кредит може да подходите и по друг начин: дължимата сума след направено предсрочно погасяване може да остане със същия срок на плащане, което означава значително по-ниски вноски или да е с подобни вноски, но със значително по-кратък срок на плащане. И двата подхода при предсрочно погасяване на кредит за жилище имат своите плюсове.

Обезщетение при предсрочно погасяване на ипотечен кредит

Обезщетението не може да бъде повече от един процент от предсрочно погасената сума. Тук банката може да предяви претенции за по-голяма сума, ако успее да докаже големи загуби във връзка с направеното предсрочно погасяване на кредит. Подобни претенции могат да доведат до съдебни дела, затова най-безопасният вариант е да изчакате една година след първата вноска (тоест да сте изплатили 12 вноски), защото тогава банката няма право на обезщетение.

Няколко съвета

Не подценявайте предсрочното погасяване на кредити. Понякога то несправедливо остава на заден план, но пък е един от най-добрите начини много по-бързо да освободите съзнанието си от задължението. Не забравяйте, че никой не твърди, че трябва да внесете цялата останала сума наведнъж. Защо да не направите три или четири големи вноски по-рано от онзи кредит с петгодишния срок и да го оставите в миналото? Не е толкова трудно, колкото звучи първоначално.

Предсрочно погасяване на заем в случай на няколко заема е още по-привлекателно решение. В такъв случай повечето финансово грамотни хора ще ви посъветват да се съсредоточите върху един от кредитите си и когато го погасите предсрочно, да се заемете с друг. Финансовата ви ситуация ще се подобри значително.

Естествено, тук стои въпросът с кой кредит да се заемете първо, като и тук подходите могат да са различни. Може би искате да направите предсрочно погасяване на най-малки си заем? Тази идея е добра, защото най-бързо ще видите резултат от действията си. Ефектът ще е най-голям обаче, ако погасите онзи заем, който има най-голяма лихва, защото лихвата при предсрочно погасяване на кредит, както споменахме, намалява и съответно вие спестявате.

Удобно и полезно решение

Едно предсрочно погасяване на кредит е удобно и полезно. И най-важното – това е законен финансов трик, който спокойно може и дори трябва да използвате. Защо да се тормозите още дълго време с лихви и вноски, след като за няколко месеца методично изплащане може да спрете да мислите за тях? Запознайте се добре с условията по предсрочното погасяване и смело се възползвайте от него.

Още по темата