Обратно
9.9.2020

Какво е фирмен кредит?

Автор:
Kaloyan Stoyanov

За да се развива успешно, един бизнес трябва да има възможност по всяко време да получава необходимия капитал. Един от начините да се случи това е чрез тегленето на фирмен кредит. В противен случай инициативите и плановете ви не биха могли да се разгърнат. За целта е необходимо изготвянето на ефективен план, към който да се придържате. За съжаление, огромна част от новите компании фалират именно заради липсата на достатъчно добре разработен план.

Какви са опциите ви за фирмен кредит, когато става въпрос за бизнес развитие?

Министерствата и правителствените агенции предлагат различни програми, подпомагащи малкия и среден бизнес. Такива програми са организирани и от частни организации, предлагащи микрокредитиране, микрофинансиране и други подобни услуги. На разположение са и международни програми, които предлагат финансиране при определени условия. Разбира се, банките и небанковите финансови институции също предлагат фирмен кредит (бизнес кредит), от който компаниите могат да се възползват.

Какви са предизвикателствата пред по-малките компании при нужда от фирмен кредит?

Както видяхме по-горе, налични са множество опции за финансиране, повечето от които обаче са по-достъпни най-вече за големите предприятия. Ето защо малките и средни компании се възползват предимно от фирмен заем от различни кредитори. Нека разгледаме по-подробно процеса на теглене на такъв кредит.

Какво е необходимо да знаете, преди да изтеглите фирмен кредит?

За да ви бъде отпуснат бизнес кредит, е необходимо да изпълните следните условия:

 • Да имате добра кредитна история
 • Да сте с добро образование и опит
 • Да имате установени взаимоотношения с кредитни агенции и банки
 • Да разполагате с разработена стратегия за бизнес развитие, която да съдържа реалистични цели

Какво трябва да знаете, преди да кандидатствате за фирмен кредит?

Ето няколко важни въпроса, които могат да предпазят компанията ви от фалит, ако подходите внимателно към тегленето на фирмен кредит.

Каква сума да изтеглите?

Тъй като трябва да плащате лихва за всеки лев, бъдете изключително детайлни и разпределете до стотинка необходимите средства по предназначение. Обикновено фирмите се сблъскват с проблеми при връщането на кредита, заради неправилно пресметната сума, която в повечето случаи е била недостатъчна, както и поради недобре структуриран кредит. Грешка е тегленето на многобройни потребителски кредити за инвестиции, тъй като пред кредитополучателя неминуемо изникват проблеми с изплащането им.

Как ще изплащате кредита?

Необходимо е предварително да обмислите дали бизнесът ви е способен да генерира средства за навременното връщане на кредита. Трябва да сте наясно, че нереалистичните прогнози отблъскват кредитора. Те гледат с добро око на премерените и песимистични прогнози, които потвърждават, че клиентът разбира всички рискове и ги поема, носейки цялата отговорност за връщането на парите. Това определено ще ви даде по-голям шанс да получите желания фирмен кредит.

Имате ли предишни задължения?

Преди да кандидатствате за нов кредит, трябва да изкарате справка за предишните си задължения. При наличието на някакви грешки в информацията, помолете тя да бъде поправена и актуализирана. От изключителна важност е поддържането на добра кредитна история, която доказва способността ви да управлявате добре предоставените ви кредити. В случай че имате проблем в кредитната история, трябва да разясните на кредитора какви са били причините, без да криете подробности. Ако имате действително извинителни причини, е много вероятно кредиторът да се съгласи да ви отпусне кредит.

При наличието на ипотечен кредит, който вече е изплатен, подайте молба до кредитора да вдигне ипотеката в публичния регистър, тъй като това трябва да се инициира от кредитополучателя.

Готови ли сте да вложите личните си пари в инвестицията?

Кредиторът ще е далеч по-склонен да отпусне желания фирмен кредит, ако разбере готовността ви да вложите и личните си средства в начинанието. Ако вложите поне 25% от личните си пари, това ще е знак за кредитора, че сте достатъчно мотивирани да контролирате тези средства и тяхната възвръщаемост. В такъв случай кредиторът е склонен да повярва, че едновременно ще се погрижете както за своите, така и за неговите пари и дори може да се съгласи да отпусне бизнес кредит без обезпечение.

Бизнес дама, обмисляща тегленето на фирмен кредит

Какво да договорите при тегленето на бизнес кредит?

Независимо дали теглите фирмен заем от банка или от кредитна институция, съгласна да отпуска кредити за фирми без обезпечение, е изключително важно да уточните всички параметри, свързани с изтегления заем. Тъй като тези условия са договорими, трябва да постигнете консенсус между вас и кредитора. Ето някои от тези параметри, които е необходимо да договорите с него:

 • Дата на дължимото плащане

Изберете дата, която е удобна за вашия бизнес, за да изплащате винаги на нея вноските си.

 • Погасителен план за вашия фирмен кредит

Погасителният план до голяма степен влияе на успеха на фирмата ви. За да изберете подходящ погасителен план, трябва да вземете под внимание целта на кредита, редовността на паричните потоци и структурата на бизнеса ви. Задължително условие е паричните постъпления на фирмата да могат да покриват вноските от погасителния план.

Ако бизнесът ви е с тенденция да се разширява през определени сезони, например през лятото, и да се свива в други – заложете това в погасителния план, като предвидите по-голяма част от вноските да се извършват именно през силния сезон.

Необходимо е да се съобразите с възможностите на вашия бизнес при съставянето на погасителен план, ето защо и кредиторът трябва да се съобрази с наличните парични потоци на кредитополучателя.

Кое може да оскъпи кредита?

Трябва да сте наясно, че при изплащането на вашия фирмен кредит, освен лихва дължите и допълнителни такси, които са свързани с подготовката на договора и с администрирането на сделката. Предварително се запознайте с тези допълнителни разходи, които биха могли да включват:

 • Такса за управление
 • Комисионна за ангажимент
 • Такса за предсрочно погасяване
 • Комисионна за предоговаряне
 • Такса за разглеждане на кредита
 • Такси за оценка
 • Такса за консултация и изготвянето на експертизи

Някои от тях са еднократни, но други важат за целия период на кредита като например таксата за управление. Затова при кандидатстване за кредит трябва да имате предвид и тези допълнителни такси, които ще изплащате до края и които трябва да влязат в погасителния план.

Какво да направите, ако не получите одобрение за бизнес кредит?

Ако след кандидатстване за бизнес кредит, не получите одобрение, не се отчайвайте, а изградете портрет на решителен и упорит бизнесмен или бизнес дама, който/която вярва в начинанието си и един отказ няма да го/я откаже от реализирането му.

Все пак можете да се поинтересувате за причините, поради които ви е отказа нужния фирмен кредит. Те са вашите слаби страни в очите на кредитора. Ще ви е от полза да се запознаете с тях и да се опитате да ги подобрите, преди отново да кандидатствате за бизнес кредит.

Още по темата