Обратно
27.8.2020

Какво е погасителен план?

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Един погасителен план представлява схема, която подробно описва начина на изплащане на кредита и включва всички погасителни вноски, които сте задължени да изплатите. Той е неизменна част от договора, който сключвате при тегленето на заем.

За какво е нужен погасителен план?

Погасителният план ви дава възможност бързо да се ориентирате в цените и да сравнявате различните оферти на кредиторите. Главницата и срокът на погасяване са задължителни параметри, които трябва да влязат в погасителния план. За да бъде един погасителен план достатъчно коректен, той трябва да съдържа информация за вида на погасяване – намаляващ или анюитетен.

Погасителният план включва също и подробно разписване на разходите, които имате по кредита, както и датите на всички погасителни вноски. Колонката за месечна вноска е калкулирана в зависимост от размера на лихвата и включва част от главницата. Ако става дума за ипотечен кредит, в тази цена се калкулира и застраховката „Живот“. Цялата тази сума определя стойността на месечната ви вноска. При наличието на други разходи, те също трябва да бъдат ясно споменати.

При предсрочното погасяване на част от главницата е необходимо създаването на нов погасителен план, тъй като в такъв случай размерът на месечната вноска се променя според настъпилите промени в срока и главницата.

Погасителният план се дели на два вида – фиксиран погасителен план с равни месечни вноски и плаващ лихвен процент или погасителен план с намаляващи вноски.

Нека да ги разгледаме по-подробно.

Видове погасителни планове

Погасителен план с равни месечни вноски

Тези равни месечни вноски, наречени още анюитетни вноски, предполагат внасянето на еднаква месечна сума за целия период на кредита. При него ежемесечно лихвите по главницата намаляват и съответно по-голяма част всеки месец отива за погасяване на главницата, с което се получава изравняване на вноските.

Погасителен план с намаляващи вноски

При този план означава, че с времето ежемесечните суми, които дължите, стават все по-малки. При тях главницата е фиксирана вноска, докато вноските по лихвата намаляват, което води до намаляването и на месечните дължими суми.

В България банковите институции и кредиторите предпочитат първия вариант – погасителен план с равни месечни вноски. Това се дължи на факта, че те са по-склонни да дават кредити на длъжници с висока платежоспособност. И все пак вариантът за намаляващи вноски съществува и можете да се поинтересувате за него преди сключването на договор за кредит.

На какво се дължи това намаляване на лихвата?

Нека дадем нагледен пример, който да изясни по-лесно намаляващата лихва.

Ако изтеглите кредит за 100 лв., а вашият годишен лихвен процент възлиза на 12% и трябва да върнете тези пари за срок от 1 година, вероятно си мислите, че общата сума, която трябва да върнете, включваща главницата и лихвите, би трябвало да е 112 лв. Всъщност, такова изчисление е погрешно и тук ще обясним защо.

За удобство нека изключим наличието на допълнителни такси.

За правилното изчисление може да ви помогне кредитен калкулатор, в който въвеждате параметрите годишен лихвен процент, теглена сума и период на погасяване. При дадените в примера параметри се получава, че общата сума, която трябва да върнете в края на този период, е 106.62 лева.

Ако кредитният калкулатор, който използвате, е по-сложен, той дори може да ви състави и ефективен погасителен план.

Как обясняваме тази разлика в крайната цена?

При всяка нова вноска погасявате част от главницата. Тъй като лихвеният процент остава същият, но главницата намалява, логично е и размерът на лихвата също да намалява. Тъй като при погасителен план с равни месечни вноски е предвидено да продължите да внасяте същата сума пари, както и през предходния, по-голяма част от сумата отива за погасяването на главницата. По този начин с времето главницата ви намалява все повече, което означава, че ще плащате все по-ниска лихва. Неслучайно е разпространена идеята, че човек плаща най-много за лихви в началото на кредита, а колкото повече наближава краят на погасяването, толкова повече лихвата се топи.

Как се извършва изчисляването на погасителните планове по кредити?

Начинът на изчисляване на погасителния план зависи от това коя от двете опции изберете:

  • Внасяне на месечната вноска в началото на месеца
  • Внасяне на месечната вноска в края на месеца

Имайте предвид, че при сключването на договор за кредит под внимание се взима датата, на която той е сключен. Това означава, че месечните вноски започват да текат от същото число на следващия месец. Например, ако сключите договор на 9-ти юни, началото на месеца за вас е 9-ти юли, а краят му е 8-ми август.

Ако внасянето на сумата по вашия погасителен план бъде определено за началото на месеца при схема, включваща равни месечни вноски, длъжникът трябва да покрие задълженията си за период от 30 дни и няма възможност да разполага с дължимата сума за по-дълъг период.

В случай обаче, че бъде определено вноската да се изплаща в края на месеца, длъжникът получава отсрочка и разполага по-дълго с взетите пари. Тази отсрочка се заплаща с лихва. По тази причина въпреки че разликите във вноските при внасяне в началото или в края на месеца могат да са минимални, все пак вноската, която остава за края на месеца, се оскъпява, заради повечето време, в което сумата е на разположение на длъжника и не е на разположение на кредитора. Всъщност колкото по-голяма е изтеглената сумата и колкото по-дълъг е периодът за връщането, толкова тази разлика между двата вида вноски ще е по-голяма.

Обикновено практика на кредиторите е да предпочитат съставянето на месечна вноска за края на месеца. Когато теглите кредит обаче, бъдете внимателни да не би кредиторът да състави погасителен план въз основа на изплащане на вноските в края на месеца, а вие да ги изплащате в началото на месеца. Така няма да имате възможност да се възползвате от малко по-ниската вноска и ще плащате допълнителна лихва за сума, която в действителност не използвате.

Още по темата