Обратно
5.3.2021

Инвестиране в акции – какво да знаем, преди да го правим?

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Може би притежавате банкови депозити, които заради днешната лихва ви носят по-скоро загуба, отколкото печалба? Мислите да инвестирате в нещо, което да не ангажира ежедневно времето и вниманието ви. Склонни сте да поемете определен риск, но не сте от хората, които инвестират в хазартни програми и лотарии. Тогава вероятно е добре да проучите въпроса с инвестирането в ценни книжа – акции. Те могат да бъдат доходоносна инвестиция, която ще изисква от вас единствено да проверявате на определен период какви са дивидентите от акциите ви и да решавате дали да ги продадете на компанията или на друг акционер.

Акции – откъде произлизат и защо се продават?

Всяка компания или предприятие се нуждае от финанси, за да започне и продължи своята дейност. Още със започването на бизнеса финансистите изготвят план за необходимите капитали, като изчисляват много параметри, срокове и прогнози. Въпреки че не може да се определи с точност сумата, с която е най-добре да се стартира определен бизнес, тя може да се придобие по няколко начина – чрез теглене на банков заем, споделяне на материалната тежест със съдружници, емитиране на акционен дълг и други. Най-простият начин да съберете необходимия капитал е да потърсите помощ от инвеститори, които да депозират определени суми, с които да придобият контрол върху дял от компанията. Този дял се изразява в акции. Именно за тази цел се емитират (издават като дълг) акциите.

Определение за акции

Това са ценни книжа, които дават право на своя притежател на определен дял от печалбата на компанията-издател. Тя представлява и материализирано право на собственост върху определен капитал. Лицето или институцията, която притежава акции, се нарича акционер. Ставайки акционер и собственик на част от акционерно дружество, по закон притежавате част от неговата печалба и това в края на отчетната година се материализира в пари. Но нека по подробно се спрем на този въпрос.

Как се печели от акциите?

Първият начин е чрез получаване на дивиденти. Те се събират в компанията-издател, която реализира определена печалба през годината. Процентът на дивидентите, които се изплащат на акционерите, се определя и от размера на приходите на компанията. Хората, които са закупили акции от дружеството, се наричат акционери, а крупните акционери влизат в събранието на акционерите, където се решава точно какъв да бъде размерът на дивидента.

Единственото, което трябва да направите, е да чакате търпеливо изплащането на дивидентите и да ги инвестирате отново, но този път в по-голям брой акции. В историята има примери на инвеститори, умножили неимоверно притежанията си в акции единствено чрез реинвестиране на печалбата отново в акции.

Понякога акционерите се настройват песимистично спрямо развитието на компанията и решават да продадат акциите си. Това може да им възстанови разходите, но биха пропуснали печалбата в края на годината, която може значително да надхвърли инвестицията. В случаите, когато продавате акции, може да спечелите от разликата в пазарната стойност или курсовата разлика. Това е вторият начин, по който може да спечелите от вашите акции и той по-често се използва, когато считате, че акционерното дружество навлиза в криза.

Как да започнем инвестицията?

Първо трябва да се информирате повече и да планирате вашите разходи. Информирането се състои в проучване на компаниите, в които бихте желали да инвестирате и в характеристиките на акциите. Запознайте се с брокерите, които продават акции, комисионните и условията им на работа. Преди да инвестирате вашите средства в някаква компания, трябва да знаете, че дори и крупният бизнес може да фалира. Инвестициите в ценни книжа са рисковано начинание, което може да доведе както до печалби, така и до загуби, така че не бива да действате прибързано или под емоционална възбуда. Ако се чувствате твърде неуверени, но желанието да инвестирате е голямо, можете да се посъветвате с финансови експерти или брокери.

Ще ви е необходим капитал, зависещ от цената и броя на акциите, които искате да закупите. Различните компании предлагат акции на различни цени, така че това също се явява критерий за началния капитал, който ще ви е необходим за инвестицията. Например акциите на Facebook струват около 150 долара, тези на Amazon – 1000 долара, докато руският Газпром продава акции по 2 долара и т.н.

Графика, показваща движението на цената на акции

В какви акции да инвестирате?

Това е важен въпрос, който трябва да бъде проучен и да му посветите време. Трябва да се запознаете с по-рисковите и доходоносни акции и обратно – с тези, които са по-сигурни. Акциите се делят на много видове според характеристиките си: привилегировани, обикновени, налични или безналични, както и други видове според определени критерии.

  • Обикновените акции нямат сигурен дивидент, а стойността им се определя от развитието и баланса на компанията през изминалата година.
  • Привилегированите акции имат фиксиран дивидент, но нямате право на участие в общото събрание на акционерите. Наричат ги още безгласни акции (без право на глас).
  • Безналичните акции се продават от онлайн брокери и търговски платформи. Те са на електронен носител.
  • Наличните акции са на хартиен носител.

Има ли разлика между скъпите и евтините акции?

Скъпи или евтини акции да предпочетем? Този въпрос няма еднозначен отговор. Има примери в историята на фондовите пазари, като този на Джон Темпълтън, който купува в началото на кариерата си само евтини акции на дружества, които не са в разцвет, дори напротив – на ръба на фалита са. Този подход е меко казано рискован, но всеки инвеститор сам трябва да прецени какъв риск е готов и си заслужава да поеме.

За начинаещите ентусиасти е препоръчително да проучат възможностите, които предлагат така наречените компании “сини чипове”. Те представляват дружества със стабилни финансови позиции на пазара, преминали са много кризисни и трудни моменти през десетилетията си на развитие. Тези акции, обикновено са по-скъпи, свързани са с по-малък риск, но и печалбите от тях са относително по-малки в сравнение с онези, които носят по-висок риск.

Не забравяйте, че търговията с финансови продукти и инструменти каквито са акциите, е сложен и рисков процес, който може да ви коства средствата, които сте вложили в инвестицията.

Още по темата