Обратно
14.12.2020

Заем от приятели – какви недостатъци крие това?

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Заем от приятели – какви недостатъци крие това?

За съжаление, всеки човек в даден период от живота си изпада в състояние на финансови затруднения. Нуждата от помощ при изплащане на имущество или просто при плащането на сметки, ни кара да търсим различни варианти. В такъв момент трябва много добре да се претеглят положителните и отрицателните страни на това да вземем заем от приятели или от банка. Разбира се, нуждите на всеки човек и ситуацията, в която се намира той, са напълно различни. Но плюсовете и минусите, които ще разгледаме, са универсални и могат да помогнат на всеки да направи правилното решение.

Ако нямате възможност да се възползвате от достъпни традиционни заеми или бързи кредити, заемането на пари от приятели или семейството може да бъде валиден вариант. Когато се направи правилно, приятелските заеми могат да бъдат от полза и за двете страни. Но въпреки това има много възможности за недоразумения, обтегнати отношения и неприятни ситуации.

Има ли положителни страни на вземането на заем от приятели?

Вземането на заем от приятели и семейство има някои неоспорими позитиви. Заемите към приятели предлагат много по-ниски лихви от бързите кредити, което първоначално привлича много от хората. Особено ако целта ни е да финансираме своя малък бизнес, който все още няма стабилни приходи, банката би ни предложила много по-високи лихви от тези за успешни и добре развити вече бизнеси. За щастие, когато си длъжник на приятел, това няма такова значение. В този случай също така сроковете, в които трябва да се изплати заема, са много по-либерални и толерантни към твоите финансови затруднения. Заемът от приятел често може силно да заздрави отношенията между двама човека. Ако успееш да върнеш дължимата сума в срок заедно с начислената лихва, уважението, което приятелят ти има към теб, единствено би се увеличило. И, разбира се, ако отново изпаднеш във финансови затруднения, той пак ще бъде готов да ти подаде ръка.

Заем от приятели – всички останали недостатъци

Въпреки някои от ползите, които вече споменахме, заемът от приятел може да крие много усложнения. Тук ще разгледаме някои от финансовите и социални последици от приемането на заем от приятели или роднини.

1. Липса на яснота

Един от големите проблем със заемането за средства от приятели, а не възползването от бързи кредити например, е несигурността на условията. Докога заемът трябва да се върне? Колко често трябва да се правят вноски? Как и къде ще се извършват плащанията? Тези и други въпроси остават неясно дефинирани. А това може да доведе до много неудобни ситуации, напрежение, а понякога дори и до влошаване на приятелството.

2. Създаване на неловки взаимоотношения

Смесването на приятелски и финансови взаимоотношения често може да усложни и влоши връзката с близките. Един от недостатъците на това да си длъжник на близки и приятели е, че това може да отвори нежелан диалог за вашите навици на харчене. Докато банката или кредитната компания няма да ви каже да спрете да излизате на вечеря и няма да се опита да ви разубеди от тегленето на кредит за кола, когато взимате заем от приятели или роднини, те могат да ви разкритикуват, че харчите пари, когато все още не сте изплатили дълга си. Определянето на ясни условия за плащане и придържането към тях може да помогне на кредитополучателите да избегнат тези неудобни моменти. За да сте сигурни в това, дръжте заемодателя си в течение кога можете да изплатите заема и дали предвиждате известни закъснения, които той трябва да очаква.

3. Ограничено финансиране

Банките и компаниите за бързи кредити имат много по-добри финансови възможности, от който и да е ваш близък. Следователно, вземайки пари назаем от приятел, вие нямате възможността да поискате толкова, от колкото наистина имате нужда.

4. Законова несигурност

Когато се обърнете към банка или компания за бързи кредити за финансова подкрепа, на вас ви се предоставя договор за съответния заем, в който подробно е описана не само сумата, но и условията по нейното изплащане. Ако обаче вземете заем от приятели, те по никакъв начин не са законово задължени да се придържат към условията, уговорени при заемане на парите. Напротив, те могат по всяко време да променят плановете за плащане на заема. Затова се препоръчва предварителното подписване на договор, в който всичко е точно и ясно описано, независимо колко близки приятели смятате, че сте.

5. Чувство за превъзходство

Независимо колко стабилно е приятелството ви, парите неминуемо променят отношенията между хората. Когато сте длъжник на член от семейството или сте взели заем от приятели, те може да почувстват, че имат право или свобода да упражняват по-голям контрол върху живота ви. Може да критикуват избора ви на начин на живот и навиците на харчене. Може дори да поискат да проверят банковите ви транзакции. Извършването на плащанията навреме, разбира се, може да помогне, но независимо от това, трудно може да се избегне чувството за вина от ваша страна.

Нашият съвет относно вземането на заем от приятели

Вземането на заем от приятели идва с проблеми и притеснения, които не се наблюдават при други видове заеми. Някои се фокусират върху емоциите, други върху взаимоотношенията, а трети върху потенциалните данъчни проблеми. Без ясни очаквания и писмен договор за заем, приятелският заем може да остави двете страни да се чувстват разочаровани, ядосани или предадени. Дори при договор за заем има шанс заемът никога да не бъде изцяло изплатен. Тогава възниква въпросът дали да се предприемат правни действия или да се приеме резултатът и да се отчете като научен урок.

Изводът е, че ако отчаяно се нуждаете от пари и сте готови да рискувате неудобни сблъсъци, които могат да се получат при вземане на пари на заем от приятели и семейството, тогава няма от какво да се притеснявате. В противен случай обаче, може би е добра идея да вземете заем от банка или компания за бързи кредити, за да избегнете всички тези нежелани ситуации.

Кандидатствай сега

Още по темата