Обратно
2.5.2020

Как да инвестираме парите си разумно?

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Българите притежават много висок процент спестявания във вид на банкови депозити. Тази сума за миналата 2019 година възлиза на повече от 82 милиарда лева. Факт е, че парите в банките също се използват в паричното обращение на бизнеса и не стоят пасивно. Но ако личното инвестиране бъде развито в по-висока степен, икономиката на страната би процъфтяла. Ето защо е добре да разгледаме по-подробно въпросите как да инвестираме парите си и какви са разумните начин да направим това.

Какво трябва да разбираме под инвестиция и как да инвестираме?

Инвестицията представлява отказване от известна сума пари за определен период от време с цел този капитал да се увеличи и да може да се използва в бъдеще. За да имаме инвестиция, трябва да сме спестили пари. Спестяването обаче, само по себе си, не означава инвестиция. То представлява финансово подсигуряване за време на финансова несигурност.

Кое да изберем?

Проблемът при спестяването е, че по време на икономическа криза спестяванията ни се стопяват заради инфлацията. Ето защо инвестирането е по-стабилна опция, която също съдържа рискове, но и възможности за печалба, каквито спестяванията не предлагат. Когато инвестираме, закупуваме определен актив, било то материален или финансов, за да се предпазим от обезценяването на парите.

Защо е необходима да инвестираме?

Инвестицията е невъзможна без поставяне на конкретни цели, за които са необходими налични средства. Такива цели могат да са закупуването на къща или апартамент, по-висок стандарт на живот, доброто образование на децата и други. За да започнем да осъществяваме тези цели, са необходими средства, които не само да спестяваме, но и да инвестираме разумно, за да не губим от тяхната стойност, а напротив – да ги умножаваме. Разбира се, съществува и друг вариант да постигнем тези цели, който е свързан с тегленето на кредит. Но той изключително много ще оскъпи покупката ни.

Пример

Нека разгледаме конкретен пример, който да обясни нагледно необходимостта от инвестиция.

При спестяване

Да допуснем, че желаем след 5 години да разполагаме със сумата от 20 000 лв., която ни е необходима за подсигуряване на висшето образование на нашето дете. В такъв случай всеки месец трябва да заделяме настрана по 333 лв., за да разполагаме в края на този период с необходимата ни сума.

При инвестиране

Ако обаче решим да инвестираме спестените пари и получаваме 7% годишна доходност, парите които ще е необходимо да заделяме настрана месечно ще спаднат, което означава, че 1380 лв. от тези 20 хиляди лева ще получим като доход от лихвата. Разбира се, тази доходност ще варира в зависимост от срока и големината на събраната сума, както и от доходността на инвестицията.

При теглене на кредит

Какво ще се случи, ако решим да изтеглим 20 хиляди лева на кредит? Тогава ще загубим около 5000 лв. във вид на лихва, комисионни и такси в полза на кредитора.

Като извод

Въпреки че това е само груб пример за разликата между спестяване, инвестиране и теглене на кредит, той показва достатъчно ясно ползите от разумната инвестиция. Тя остава най-евтиният начин за придобиването на допълнителни средства.

Концепцията за това, че ако инвестираме, портфейлът ни от празен ще стане пълен

Как да накараме парите ни да работят за нас?

Невинаги е необходимо да започваме втора работа или да изкарваме пари с извънреден труд, за да се радваме на по-големи доходи. За да се научим да инвестираме, не е необходимо да сме икономист по образование или да разполагаме с огромни средства в банката. Всъщност всеки може да започне да инвестира малката сума, която е заделил настрана. И все пак инвестицията се основава на принципи, които да следваме, за да инвестираме успешно. Нека разгледаме кои са те:

Кой е най-подходящият момент за инвестиране?

Времето при инвестицията е в наша полза. Колкото по-рано започнем да инвестираме, толкова по-добре, тъй като за натрупване на доходност е необходимо време, независимо какъв инвестиционен инструмент изберем. Голямо предимство при инвестицията е, че доходът се начислява върху получената до момента доходност, а не само върху сумата, която първоначално сме внесли. Това означава, че доходите ни от инвестицията нарастват с прогресия, която можем да проследим с онлайн калкулатор за сложна лихва.

Преди да инвестираме

Преди да инвестираме, трябва да обмислим следните няколко точки, свързани с настоящото ни финансово положение:

  • Необходимо е да се научим да харчим по-малко, отколкото получаваме като доходи;
  • Спестяванията, които в момента имаме, трябва да са достатъчни, за да покрият всичките ни разходи за месеци напред;
  • Не трябва да имаме кредити и непогасени задължения;
  • Трябва да си поставим ясна цел и да съставим план как да я осъществим с помощта на инвестиция.

Важни въпроси, на които да си отговорим, преди да инвестираме

За да инвестираме разумно средствата си, е необходимо да имаме ясна идея какво точно желаем да постигнем с инвестицията си. Трябва да знаем предварително и какви средства са ни необходими за постигането на целта. Нужно е да си определим срок за осъществяването на нашата цел, към който да се придържаме.

Трябва да си отговорим на въпросите:

  • Каква е наличната към момента сума, която можем да заделим, спрямо общата сума, която планираме да инвестираме? Ако към момента нямаме цялостната сума, която сме предвидили, трябва да определим периодите за довнасяне.
  • Готови ли сме да поемем риск и доколко финансовото ни състояние би позволило това?
  • В случай че не можем да се поместим в определения срок, това би ли било фатално или е възможно просрочване с цел по-голяма печалба?

Конкретизиране

За да добием по-ясна представа какво ще ни коства достигането на целта, трябва да се опитаме максимално точно да конкретизираме стойностите, които ще внесем и които очакваме да получим. Това ще ни помогне да изберем правилната инвестиционна стратегия, която да следваме.

Някои предложения за инвестиция

Можем да инвестираме в акции, които представляват дялово участие в конкретен бизнес, както и в облигации, което са финансиране на определена компания срещу дълг. Друг вариант е инвестирането във взаимни фондове, чрез което закупуваме определен брой дялове от фонда. Възможно е също и инвестирането в борсово търгувани фондове, както и peer-to-peer инвестиране, което представлява иновационна платформа, където нуждаещите се от средства хора ги заемат срещу лихва от тези, които търсят доходна инвестиция.

Още по темата