Обратно
15.11.2018

Как са се появили кредитите?

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Как са се появили кредитите?

Кредит – една от вероятно най-употребяваните думи в целия свят. А знаем ли всъщност колко древни са кредитите? Банковото дело, макар и изключително примитивно и съвсем не толкова сложно колкото в днешни дни, е възникнало преди хилядолетия. Не, това не е шега! Данни за отпускането на кредити има още от около 2000 година преди Христа. Те идват от териториите на тогавашните държави Асирия, Шумерия и Индия. Финансовата система по това време съвсем не е била така развита, така че кредитите не са били това, което са днес – бързи заеми за минути, банкови кредити от съответните финансови институции, ипотечни кредити, бизнес кредити, кредитни карти и още и още.

Зората на банковото дело и кредитите

Първите заеми са били отпускани от първите банки – прототип на днешните, които предоставяли кредити на земеделците, отглеждащи зърно и на търговците, които го продавали в други градове. По-късно в древна Гърция и Рим заемодатели, базирани в храмовете, отпускали зами, като приемали като залог депозити. Според археологически проучвания в същия период кредитите са съществували също и в Китай.

Едни от първите сведения за фиксирана лихва от страна на монарх са записаните в прочутите закони на вавилонския цар Хамурапи. Като това е далеч назад във времето – някъде около 1800 г. преди Христа. Повечето от определените закони са свързани с фиксиране цената на някои стоки, уреждане правата на собственост, задълженията и лихвите. Спорен е ефектът на постановленията в началото, но според историци в по-късен период на управлението на владетеля написаните върху базалтова колона правила дават резултат.

В древен Рим банките и банковото дело се развиват наред с кредитирането. След като в империята започва да се приема Християнството като религия обаче, банките и заемите са силно ограничени. Това се дължи на факта, че според религията лихвите се считат за неморални. С края на Римската империя временно се спира развитието на цялата банкова дейност чак до появата на кръстоносните походи.

В Атина има данни за отпускане на кредит от страна на храма на богинята Атина към управлението на града.

Религиозни ограничения

Общественото мнение в Средновековието е силно повлияно и често дори определяно от религията. Християнството, а и другите водещи по това време религии в света,  не гледат с добро око на лихварството. При евреите, базирайки се на записаното в Петокнижието, е било разрешено да се начисляват лихви само при сделки с неевреи. Това прави евреите класа на лихвари, защото в Италия и други европейски страни по това време на хората от еврейски произход е било забранено да притежават земя.

В ерата на великите италиански градове, когато пристанищата на страната стават средище не само на търговци от цял свят, но и на огромна част от потока на пари и стоки, банковото дело отново разцъфтява. Отново се появяват кредитите за земеделие. Производителите вземат заеми, чрез които да обезпечат началния етап от работата, което им позволява да култивират по-добри и издръжливи култури и да могат да отгледат засятото.

Първото използване на думата кредит

Според исторически сведения, за първи път думата е била използвана в английския си вариант „credit“ през 1520 г. Думата има смесен произход и сходни значения като тези, които влагаме в нея днес. В различни европейски езици като френски, латински и италиански думата означава вяра, доверие, нещо поверено на друг, заем.

Много по-късно в езика на кредитите навлизат словосъчетания като например кредитен съюз и кредитен рейтинг, като второто е в обръщение едва от 1958 г.

Английската банка е създадена заради нуждата от … кредити. Историята е едновременно забавна и не чак толкова. След като страната е разгромена в морска битка по време на Деветгодишната война с Франция, Англия се амбицира да възвърне позициите си на морска сила. Дългите и изтощителни войни обаче са изпразнили хазната. В нея не е имало налични средства, за да се финансира такава мащабна строителна кампания. А за осъществяването й са необходими огромни масиви от средства както за наемането на работници, така и за материали.  Банката е основана като търговско дружество, като дяловете между акционерите са разпределени спрямо инвестираните в нея средства.

Тук е мястото да се спомене отпуснатият веднага след основаването на институцията кредит към държавата. Средствата, събрани от акционерите на банката, са около 1,2 милиона паунда. Половината от тях са отпуснати във вид на кредит към държавата и така строителството на флота започва. Поради изключително тежкото положение на публичните финанси в монархията, лихвата по отпуснатия за флота заем е цели 8%, а има и дори годишна такса за обслужването му в размер на 4000 паунда! И събирането на такси, било то дори и от държавата, е напълно оправдано. Макар Bank of England в продължение на десетилетия да е официалната банка на страната, тя всъщност е частна в дълъг етап от своето съществуване.

Кредитите днес

В днешно време огромна част от света работи с кредити във всякакъв вид – лични и фирмени, карти, ипотеки, потребителски заеми, стокови кредити, инвестиционни и т.н. Наред с банковата индустрия и кредитирането извървява дългия път от първите си стъпки до водещото си положение в живота на всеки човек, каквото е то днес. С напредването на дигитализацията в световен мащаб банките и финансите също се развиват. Докато допреди няколко години беше необходимо да отидете до клон на банката, за да си изтеглите пари или да направите друга операция, а защо не да поискате кредит, днес кредитите идват при вас, докато използвате смартфона си и без да ставате от дивана.

Още по темата