Обратно
5.9.2020

Какво е студентски кредит?

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Студентски кредит представлява финансова помощ, която помага на учащите се да изплатят университетските си такси, както и разходите, свързани с наем на квартира, учебни пособия, учебници и други. Тъй като студентите нямат възможност да получават високи доходи, тези кредити обикновено се предлагат при изгодни условия и нисък лихвен процент. В повечето случаи изплащането на такъв студентски заем започва едва след приключване на обучението.

Какви видове студентски кредит съществуват?

Тук следва да разделим студентските кредити на две категории:

  • Заеми за студенти, предлагани от банки, които са подписали договор с МОН и съответно предлагат тези кредити по всички условия на този договор.
  • Заеми за студенти, предоставяни от независими банки и финансови институции, които не са обвързани с МОН. Те имат собствени условия за студентски кредит, които значително се различават от горните.

Ако решите да се възползвате от заеми за обучение от втората група, трябва да знаете, че всяка банка изисква различни такси за отпускането на този заем, чиито цени варират при различните кредитодатели. Такива такси са такса за разглеждане на молбата за студентски кредит, такса за одобрение, такса за поддръжка и обслужване на кредита, както и за предоговаряне на цената му и др. Затова трябва да направите собствено проучване, за да изберете най-изгодния вариант за вас.

Предимства на един студентски кредит

Студентският кредит е изключително популярен, заради многобройните си предимства, които включват:

  • Финансиране на етап от обучението или на целия период на обучение за придобиването на квалификация.
  • Лихвата при този кредит се начислява само върху използваната част, а не върху цялата сума.
  • От този кредит за студенти можете да теглите не само за семестриални такси и закупуване на учебници, но и за издръжка, включваща месечните ви разходи и заплащането на квартира.
  • Гратисен период, предоставен на потребителя за изплащане на лихвите и главницата, с който има възможност да приключи заема преди договорения срок с по-малко разходи.
  • В допълнение, годишният лихвен процент е фиксиран на 7%. Към него не доплащате никакви такси или комисионни, каквито са характерни за останалите видове кредити (при условие че изтеглите кредит от банка, сключила договор с МОН).

Изгодно ли е тегленето на студентски кредит?

Студентските кредити станаха възможни след приемането на Закона за кредитиране на студентите в България. Тъй като наемите на жилище в чужд град, разходите за живот и семестриалните такси сумарно съставляват немалка сума, студентите и техните семейства имат възможност да си помогнат през този период със студентски заем. Чрез него се дава равен достъп до образованието на студенти от по-бедни семейства. От друга страна, законодателството гарантира прозрачност при кандидатстването, усвояването и погасяването на кредита, така че потребителите да са спокойни и сигурни за парите си.

И все пак много банки отпускат студентски кредити, които не са регулирани от държавата. За да компенсират липсата на държавна гаранция, те либерализират условията за отпускане на такива кредити, с което ги правят още по-примамливи за студентите. При тях обаче студентските кредити се издават с по-висока лихва, по-къс гратисен период и необходимо обезпечение.

И все пак много студенти предпочитат такива кредити пред държавните студентски заеми, защото с тях могат да платят обучението си в чужбина, докато парите от студентски кредит, отпускани от държава, са предназначени само за ползване в български университети.

За разлика от държавните студентски кредити, останалите заеми за студенти изискват ипотека, особено при тегленето на по-големи суми. При това е необходим и поръчител, а изплащането на задълженията започва още преди студентите да приключат обучението си.

Студентски кредити за обучение в чужбина

Някои банки и финансови институции предоставят студентски кредити за обучение в чужбина, които помагат на кредитополучателите да си платят семестриалните такси за обучение или да издържат дете, родено по време на обучение. За да се възползвате от такъв заем, трябва да сте записани като студенти или докторанти в университет от страна-членка на Европейския съюз или в Швейцария, Норвегия, Лихтенщайн или Исландия, да не сте придобивали същата образователна степен преди и да не сте прекъснали обучението си.

Какви са условията за кандидатстване за студентски кредит?

За да имате право да кандидатствате за такъв кредит, трябва да удостоверите, че сте студент или докторант в български или чуждестранен университет, който е в държава от Европейския съюз.

Горното възрастово ограничение при тегленето на такъв кредит е навършени 35 години. За да имате шанс да получите такъв кредит, е необходимо да се обучавате в редовна форма за придобиването на степените магистър, бакалавър, професионален бакалавър или доктор. Университетът и висшето учебно заведение трябва да функционират по законоустановения ред в държавата. Ако сте прекъснали обучението си или сте отстранени от университета, няма да бъдете одобрени за студентски кредит.

Ако в периода на студентските си години родите или осиновите дете, можете да кандидатствате за студентски кредит за издръжка, който се отпуска на единия от родителите.

Какви са сроковете за изплащане на кредита?

Когато гратисният период изтече, можете да изплащате кредита в срок до 10 години. Самият гратисен период се счита за валиден от деня на отпускане на парите до една година след приключване на образованието, считано от датата на защита на дипломната работа или взетия държавен изпит.

Кредит с преференциална лихва

Отличниците в университета имат право да изтеглят преференциален студентски кредит, който е с по-ниска от регламентираната в закона лихва. Такъв преференциален студентски кредит се предоставя по време на кампанията за записване във висшите учебни заведения, когато интересът към подобни кредити нараства. Отличниците имат право да се възползват от промоционална фиксирана лихва, без да дължат допълнителни комисионни или такси.

Кои студенти се интересуват от кредитно финансиране?

Направено проучване сред студентите разкрива, че най-голям интерес от тегленето на студентски кредити има сред учащите медицина, които са 18%, следвани от студентите, следващи икономика и право, съответно по 10% и 5%. Тези, които кандидатстват за кредит за издръжка на дете, са 5%. Най-вече заеми за обучение се теглят от студенти, придобиващи степен бакалавър – 68%.

Още по темата