Обратно
13.3.2018

Проверка на кредитното досие при кандидатстване за кредит

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Кредитната дейност е едно от основните икономически пера в съвременната пазарна икономика. Отдаването на пари на заем е крайно необходимо за посрещането на неотложните и текущи финансови нужди, които бизнесът и хората имат. Между кредитоискателите и кредиторите съществува тясно взаимоотношение. Връзката, която тази зависимост обуславя, е много силна. Този факт съдейства за голямото влияние на кредитната политика върху икономическата среда на страната. От друга страна, кредиторите трябва правилно да преценят нивото на кредитен риск, който поемат, за да могат да поддържат позициите си стабилни. За целта те извършват проверка на кредитното досие на кандидатите за заем.

Какво представлява кредитното досие?

Кредитното досие е архивна информация за всички потребители на кредити през последните пет години, която разкрива редовното им или не обслужване. След изтичането на този срок, действието на кредитното досие губи давността си, но службите могат да запазят информацията. Кредитното досие се води за всички потребители на кредити, независимо дали са коректни към кредиторите или не. То представлява своеобразна база от данни, която се съхранява и поддържа от Българската народна банка.

Целта, заради която всеки потребител е така зорко следен от банковите регулативни органи, е ясна. Банковата и финансовата система са от огромно значение за икономиката на една държава. Тези институции се издържат от кредитната си дейност, а това винаги е свързано с известен риск. Информация за всеки отпуснат заем се събира, за да се ограничи до минимум рискът от лоши кредити и недобросъвестни платци.

Какво е значението на кредитното досие в Централния кредитен регистър?

Важно е да се отбележи, че при възникване на някакъв проблем с погасяването на дълговете, тази информация не може да се прикрие от Централен кредитен регистър (ЦКР). След време, когато лицето реши отново да тегли заем, кредиторите ще изискат тази информация, за да могат да преценят кредитния риск. Това е важно за кредитора, тъй като той трябва да прецени дали съществува опасност за финансовата стабилност на кандидат-клиента.

Може би малко хора биха се съгласили с това, но тази информация е полезна и за самия потребител. Ако един кредитополучател не е успял да върне навреме и в срок своя кредит и след време това се е повторило, има върху какво да помисли. По-правилно би било такъв човек да не прибягва до нови кредити, за да не изпита още по-сериозни проблеми занапред.

Понякога нуждата от рефинансиране и консолидация на лошите кредити кара мнозина да прибягнат до кредитор, който да отпусне нов кредит, с който да покрият всички предишни задължения. Това, обаче, не е правилният ход, защото информацията по обслужването на предишните кредити се архивира в базата данни на същия централен кредитен регистър. Ако въпреки всичко при тегленето на новия заем успеете да получите по-добри условия, което е много съмнително предвид ситуацията ви, рейтингът ви ще остане занижен.

Както разбирате, дали ще бъдете одобрени да получите парите, от които се нуждаете, зависи най-вече от състоянието на кредитното досие, което имате.

Може ли сами да проверим кредитите си и кредитното състояние, което имаме?

Всяко физическо и юридическо лице може да направи проверка за собственото кредитно досие. Можете да решите да направите тази проверка, ако имате нужда от финанси, а не сте сигурни дали ще бъдете одобрени. Проверката в Централния кредитен регистър за физически лица е безплатна при първа проверка за една календарна година. При желание да получите данните от проверката на кредитното досие по-бързо, трябва да платите определена сума, която зависи от спешността и е от 2 лв. до 20 лв. Таксата може да заплатите по сметката на БНБ, която е обявена на сайта на банката.

За самата проверка, ако сте физическо лице, ще са ви необходими следните неща:

  • Лична карта
  • Документ, който да удостоверява, че таксата е платена (ако искате по-бърз отговор)
  • Заявление по образец

Понякога може да се появи нуждата да проверите кредитния рейтинг на трето лице. Възможно е подобен въпрос да възникне при някои по-възрастни родители, загрижени за финансовото състояние на децата си. Както може би знаете, кредитните компании не отпускат кредити на лица под определена възраст. Обикновено тя трябва да надвишава възрастта на пълнолетие. Кредитните компании и небанковите финансови институции отпускат кредити на лица, навършили минимум 18 или 19 години. Лицата, които получават кредит, вземат вече на своя отговорност това решение. Поради тази причина други хора не могат да извършват справки за кредитно им досие в Централния кредитен регистър. Те сами носят отговорност за решенията си.

Какви са вариантите да направите справка за друго (трето) лице:

  • да представите нотариално заверено пълномощно от съответното лице
  • да пуснете лична молба до управителя на БНБ
  • да се обърнете с лична молба до някоя фирма за бързи кредити, която евентуално да ви извърши такава проверка.

Възможно ли е лошата репутация в централния кредитен регистър да бъде променена?

Именно това е желанието на много хора, изпаднали в състояние на финансова криза. Те са влезли в черния списък и почти никой кредитор не би се съгласил да им отпусне пари на заем. Условията, при които те могат да вземат заем, няма да бъдат толкова добри, както при останалите потребители. Освен това, както беше споменато и по-горе, помислете добре, преди да се опитвате да изтеглите още един кредит, който би влошил още повече финансовото ви състояние.

Все пак, ако изчакате пет години, което не е кратък срок, ще бъдете отново на чисто. Данните, които се съхраняват, се обновяват през този период. Това е един вид амнистия за хората и фирмите и срок, през който те би трябвало да помислят как да процедират занапред.

Ако сте забелязали по някакъв начин, че във вашата кредитна история съществуват неверни данни, можете да направите нещо по въпроса. Обърнете се към кредитора, който ви е отпуснал въпросния заем за съдействие, за да може проблемният текст да бъде премахнат от регистъра. Не съществува практика да се обръщате директно към органите в БНБ. Никоя финансова институция не трябва да ви иска пари за такси, ако пуснете заявление за отстраняване на неточности в Централния кредитен регистър. Информацията, която отива там, се подава единствено от кредитните фирми, банките и другите финансови институции, които оперират с парични средства.

Какво е важно да запомним за кредитното досие?

Най-добре е за вас, като потребители, а също и за кредиторите, поетата сума пари да бъде върната по предварително установения договор. Всички останали варианти със забавяне и разсрочване могат да доведат до усложнения. Кредитното досие на всеки може да остане чисто, ако предварително добре разчете приходите и разходите си.

Прави ли се проверка на кредитното досие при кандидатстване за кредит от Vivus?

Да. Задължително се прави проверка на кредитното досие. Това е стъпка, която не се пропуска, независимо дали кандидатствате за първи, втори, тридесет и четвърти или прочие път. За нас, от Vivus, е важно винаги да проверим дали няма влошаване в кредитното състояние на клиентите ни. Важно е, ако има такова влошаване, да не правим така, че то да бъде влошено още повече с още един допълнителен кредит, който клиентите не биха имали възможност да обслужат. За нас е важно клиентите ни да поддържат добра кредитна история.

От нас могат да бъдат теглени бързи кредити до заплата. Срокът за връщане на отпусканите от нас пари на заем е максимум до 30 дни. За първи кредит максималната сума е до 400 лв. За следващи кредити може да се достигне до максимална сума за теглене до 1300 лв. Друга особеност на първия заем от нас е, че той е безлихвен – клиентите връщат толкова, колкото са получили от нас, в рамките на избрания от тях период. Кандидатстването е бързо, лесно и удобно на сайта ни, като няма излишна документация и няма нужда от поръчители.

Кандидатствай сега

Още по темата