Обратно
1.10.2019

Бърз кредит с ниска лихва

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Днешните кредитополучатели се стремят да намерят изгодни условия при тегленето на бързи кредити. Те се оглеждат за безлихвен кредит или за бърз кредит с ниска лихва, който да им спести много разходи. И все пак преди да теглите бързи кредити online с ниски лихви, трябва да се запознаете с условията по тях, както и да придобиете основна информация за какво са предназначени и как се формира крайната сума за погасяване.

При тегленето на всякакъв кредит е необходимо да се подхожда с голямо внимание, затова е добре да се запознаете с тези подробности, преди да изтеглите кредит до заплата с ниска лихва или дори заем без лихва.

Какво представлява лихвата и как се формира тя?

Лихвата е вид такса, която плащате на вашия кредитор за това, че ви отпуска финансови средства. Когато се нуждаете от определен финансов ресурс, с който в момента не разполагате, вие заплащате на кредитора за услугата по получаването на парите. Лихвеният процент се определя от кредитора – било то банкова или небанкова институция, като решаващи фактори са сумата, която желаете да ви бъде отпусната и срокът за връщане.

Тази такса или лихва е предназначена да покрие разходите на кредитора, които той е направил за отпускането на вашия кредит. Лихвата е и един вид застраховка, която той получава в случай, че не успеете да върнете парите му в предварително договорените срокове.

Видове лихви при бързия кредит

В зависимост от сумата, която желаете да изтеглите, се начислява процент от баланса, който трябва да изплатите на кредитора заедно с взетата на заем сума. Видовете лихва могат да бъдат следните:

  • На дневна база, т.е. сумата ви се олихвява ежедневно
  • На месечна база
  • На годишна база

Каква е разликата между лихва и Годишен процент на разходите?

Годишният процент на разходите (ГПР) не бива да се бърка с лихва, защото той показва какво е оскъпяването на кредита. Както и името му показва, той се изразява като годишен процент. При неговото формиране се взимат под внимание не само лихвите, но и комисионните и всякакви допълнителни административни такси. Единственото, което не се включва в ГПР, са наказателните такси, които трябва да изплащате само при условие, че забавите вноските по кредита и разходите за допълнителни незадължителни услуги, предоставени ви по ваше желание.

По какво се различават бързите кредити, изтеглени от небанкови кредитни институции и кредитите от банките?

Кредитните компании издават краткосрочни заеми, които не са обезпечени. При тях процедурата за кандидатстване е изключително улеснена и не се изисква да предоставяте цял куп документи и гаранти по кредита. За да ви отпуснат бърз кредит, дори не е необходимо да ходите лично в офиса на компанията. Единственото условие е да имате постоянни доходи и лична карта, за да можете да кандидатствате за такъв кредит онлайн.

За разлика от тях кредитите, които се отпускат от банките, изискват гаранти, множество документи, доказващи възможността ви да върнете кредитите и лихвите или в случай че не успеете, банката може да си присвои ваш недвижим имот, което означава, че тези кредити са обезпечени.

Ето защо по-високата лихва е единствената възможност на кредитните компании да се защитят срещу некоректни платци. И все пак след 2014 г. в България се въведе закон, който регламентира допустимите граници по лихвите, което означава че размерът на годишния лихвен процент не може да надвишава определените законови граници от 50%, което е в полза потребителите.

Защо кредитор може да отпусне бърз кредит с ниска лихва?

Тъй като на кредитния пазар съществува голяма конкуренция, все повече фирми предлагат опция за теглене на бърз кредит с ниска лихва като начин да спечелят повече лоялни клиенти. Не са малко и онези, които предлагат напълно безлихвен кредит на потребителите, които идват за първи път при тях. Това ви дава възможност да вземете наистина изгоден бърз кредит и да покриете непосредствените си нужди.

Илюстрация на бърз кредит с ниска лихва

Начини за предпазване от измами при теглене на бърз кредит с ниска лихва

И все пак при тегленето на такива кредити е необходимо да бъдете внимателни, за да се предпазите от измама. Ето някои начини как да изтеглите бърз кредит с ниска лихва разумно:

Не теглете кредит, ако средствата не са ви необходими спешно

Тъй като такива кредити трябва да се изплащат в много кратки срокове, не е необходимо да влизате в дългове, ако нямате спешна нужда от тези средства. Те са предвидени за извънредни ситуации, в които нямате друг изход, например:

  • Покриване на висящи сметки за битови нужди;
  • Извършване на спешен ремонт;
  • Изплащане на лечение;
  • и други.

Никога не надценявайте възможностите си

Внимателно преценете силите си и направете предварителен план за успешното погасяване на бързия кредит, преди да сте го изтеглили. Това ще ви спести куп неприятности и най-вече изплащането на наказателни такси при просрочване на сроковете. Помнете, че бързият кредит се тегли далеч по-лесно, отколкото се изплаща. Ако имате някакви притеснения относно връщането му, по-добре се въздържайте да теглите такъв кредит.

Сравнете различните оферти

Не се втурвайте да теглите първия бърз кредит с ниска лихва, който ви се е мярнал пред очите. Възможно е конкурентен кредитор да предлага далеч по-изгодни условия, от които бихте могли да се възползвате.

Не теглете максималните разрешени суми

Тегленето на малки суми означава облекчение при връщането. Много по-лесно ще ви е да погасите бърз кредит за малка сума, отколкото ако изтеглите много пари наведнъж. Така ще имате по-големи шансове да не просрочвате погасителните вноски.

Осведомявайте се внимателно преди подписването на договора

Не се страхувайте да задавате въпроси на кредитора, преди да поставите подписа си в договора. Информирайте се най-подробно за това каква е лихвата, която трябва да изплащате, както и крайната сума на кредита.

Какви са спецификите на бързите кредити с ниска лихва?

Тези кредити не случайно се наричат бързи, защото получавате одобрение до минути след изпращане на формуляра за кандидатстване. Обикновено за бърз кредит с ниска лихва се отпуска сума до 2000 – 3000 лв., като не е необходимо да представяте гарант по кредита или да доказвате доходи. Данните, които трябва да предоставите са само тези от личната ви карта. А при одобрена заявка получавате парите до броени минути на лична банкова сметка или пък на каса на EasyPay.

Още по темата