Обратно
2.4.2020

Как да подобрим шанса си за одобрение за кредит?

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Ако спешно се нуждаете от одобрение за кредит, но от институцията, в която сте кандидатствали, получавате негативен отговор, вероятно бихте искали да разберете какви са причините, довели до тази отказана заявка. Това ще ви даде по-добри шансове следващия път или ако решите да кандидатствате веднага, но в друга компания.

Какви са критериите, по които банката оценява вашата кандидатура за заем и преценява дали да получите одобрение за кредит?

За да получите одобрение за кредит, трябва да се знае каква е вашата кредитна история

Дори и да нямате неизплатени кредити към момента, все пак може да притежавате лошо ЦКР. Това може да се дължи на нередовното изплащане на вноските по кредитите, които сте имали. Всяко забавяне на тези плащания се отразява на вашата кредитна история, а евентуален негативен доклад в нея би попречил да изтеглите желания кредит, особено когато става въпрос за по-голяма сума. За да сте сигурни, че вашата кредитна история няма да е пречка да получите одобрение за кредит, проверете в регистъра дали имате добра кредитна история.

Ако вече имате лоша кредитна история, нямате шансове да се възползвате от банков заем. В такъв случай трябва или да прибегнете към фирми, предоставящи бързи кредити или да изчакате периода от пет години, докато вашето кредитно досие се изчисти и започнете наново.

Редовни или нередовни са вашите доходи?

При кандидатстването за кредит, банката ще изиска от вас да имате редовни и постоянни доходи, преди да ви даде одобрение за кредит, за да е сигурна, че можете да покривате месечните си вноски. Банката не би одобрила кандидатурата ви за финансиране, ако доходите ви са малки или непостоянни. И все пак, ако имате по-малко доходи, но те са редовни, можете да преговаряте с банката за промяна в условията на изплащане – например, да плащате по-малки вноски за по-продължителен период от време.

Надеждността на сегашната ви месторабота фактор ли е за получаване на одобрение за кредит?

За да гарантират, че можете да покриете всичките си вноски, банковите служители ще проверят източниците ви на доходи. За тях е важно да имате стабилни доходи, което означава да имате сигурна работа на постоянен трудов договор. Това поставя кандидатите на постоянен трудов договор пред онези, упражняващи свободни професии и самоосигуряващите се лица.

Друг важен критерии за получаване на одобрение за кредит, свързан с местоработата, е периодът, за който сте били на една и съща позиция. Ако например сте сменили работното си място преди месец, шансовете ви за одобрение за банков кредит сериозно намаляват. За достатъчно надежден период се счита задържането на едно и също работно място поне за шест месеца.

Банките се интересуват и от допълнителните доходи, които имате извън вашите трудови правоотношения. Ако имате такива доходи, които можете да докажете с документ, банковите служители ще признаят този доход, с което шансовете ви да сте одобрен ще се увеличат.

Коректни ли са данните, които представяте на банката?

Ако представяте грешни данни при кандидатствате за кредит, било то попълнени умишлено или неволно, няма да получите желаното одобрение за кредит. Бъдете сигурни, че всички данни, посочени в документа, който подавате, ще бъдат щателно проверени и при откриване на несъответствие, вие ще бъдете счетен за ненадежден или пък дори за измамник. В такъв случай не само кандидатурата ви ще бъде отхвърлена, но и най-вероятно няма да получите втори шанс да ви одобрят занапред за кредит в същата банка.

Наличието на други кредити

Ако вече имате налични кредити, банката може да ви счете за несигурен платец, заради няколкото заема, които ще трябва да изплащате и молбата ви за кредит може да бъде отказана.

Липсата на актив

Ако желаете да ви бъде отпуснат голям кредит, банката ще изиска от вас и по-голям залог. Това може да е земя или имот, чийто собственик сте вие. Ако не разполагате с такива активи, много вероятно е банката да ви откаже финансиране и да не получите одобрение за кредит. Малко са банките, които не изискват залог при тегленето на кредит, ако той надхвърля 10 000 лв.

Алтернатива на банковия кредит

Ако този вариант не ви устройва, можете да се обърнете към фирмите за бързи кредити, от които можете да получите одобрение за кредит за по-малка сума, без да е необходимо да ипотекирате имот или да представяте гарант, а понякога дори и при наличието на лоша кредитна история. Някои кредитори отпускат пари и на хора, които не могат да докажат своите доходи. Разбира се, кредиторът по този начин поема по-висок риск, който се компенсира с малко по-високи месечни лихви. Ето защо сумата, която се отпуска при тези бързи кредити, е значително по-малка, отколкото при кредитите от банка. Тези бързи кредити са предназначени да посрещнат незабавните ви нужди, когато изпаднете в затруднено финансово положение.

Има ли начин да получите одобрение за кредит, ако вече сте получили отказ?

Определено имате шансове да получите искания кредит от банката, ако знаете следната информация:

  • Преди да пристъпите към кандидатстване за кредит, проверете вашата кредитна история и се уверете, че сте платили всичките си задължения по предишни кредити.
  • Уверете се, че минималните вноски по искания от вас кредит съответстват на вашите доходи, за да не попаднете в категорията “ненадежден платец”. Ако доходите ви не надвишават с 40% вноските по искания кредит, помислете за намаляване на исканата сума.
  • Няколко пъти проверете попълнените лични данни, преди да подадете вашето заявление за кредит. Уверете се, че всички данни са правилни и коректни.

И още

  • Не кандидатствайте за кредит, ако не сте сигурни, че можете да го изплатите навреме. Ако вече имате няколко кредита, които още не са погасени, вероятността да не получите одобрение за кредит е голяма. Не теглете кредит, когато нямате действително належаща нужда от това.
  • Ако сте решили да кандидатствате за кредит с ипотека, проверете дали цената на вашите материални активи покрива искания кредит заедно с лихвите по него. Ако сумата на вашето имущество е по-ниска, няма да получите одобрение от банката за кредит с ипотека.

Още по темата