Обратно
30.8.2019

Какво е овърдрафт?

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Често се случва към края на месеца, обикновено няколко дни преди заплатата, да ни свършат парите и да трябва да включим „икономичния“ режим на съществуване. Това не е приятно за никого и такъв период никога не се свързва с хубави спомени, особено ако е по-дълъг. За съжаление обаче той е част от реалността и се случва. Тегленето на някакъв нов кредит в такъв момент също не звучи като добър вариант. Откъде тогава могат да се появят допълнителни средства? Съществува един вид заем наречен овърдрафт, за който много хора са чували основно благодарение на рекламите на различни банки по телевизията. Какво точно представлява той обаче?

Овърдрафт – средства над планираното

Ако изпаднете в неприятната ситуация да ви трябват допълнителни средства точно преди заплата, може да прибегнете към тегленето на овърдрафт. Той предлага гъвкавост не само за получаването на допълнителната сума, но и за нейното използване. Ако сте го активирали към разплащателната си сметка в банката ви, с дебитната си карта може да продължите да теглите допълнителни средства, да плащате с картата си на ПОС терминал или при нужда – да плащате по време на онлайн пазаруване. Това е една удобна опция, ако често изпадате в положение, в което средствата не ви достигат. Например ако трябва да платите сметките си в края на месеца, спокойно може да прибегнете до използването на този вид заем.

Условия за теглене на овърдрафт

Един овърдрафт е изключително удобен вид заем за „кризисни ситуации“, но както и всеки друг заем, има определени условия. Получаването на допълнителни средства чрез този вид кредит е възможно, само ако имате разплащателна сметка, на която превеждат заплатата ви, към определена банка. Това автоматично означава, че имате трудов договор, чрез който доказвате своите доходи и съответно платежоспособност. Съответно когато получите заплатата си, овърдрафт кредитът ще бъде веднага погасен.

От друга страна – за разлика от обикновените потребителски кредити от банки, овърдрафтът може да се поиска при относително облекчена процедура, но винаги си струва да се запознаете внимателно с условията му предварително. Понякога към този тип заем се включва гратисен период, който не подлежи на лихва. Освен това ползването на тези допълнителни средства никак не е задължително – можете да използвате само нужна част от него или изобщо да не го ползвате, ако в момента нямате финансови затруднения.

Овърдрафт, кредитна карта и другите видове кредит

Въпреки че приликите между овърдрафт и кредитна карта са очевидни, има няколко разлики, които трябва да се имат предвид. Както стана ясно, за да получите достъп до овърдрафт кредит, задължително трябва да имате разплащателна сметка към банката ви, където да получавате заплата. Кредитната карта няма подобно изискване. Като правило, таксите и лихвите при кредитната карта са по-големи, но при тях гратисният период, който се отпуска, е по-често срещана опция.

Овърдрафтът може да се отъждестви в известен смисъл и с бързия кредит. С последния също получавате бърза сума, също може да покриете спешни нужди преди заплата, но условията за двете услуги за доста различни. Като цяло един овърдрафт може да се сметне за по-гъвкав в голяма част от случаите, но бързият кредит пък няма почти никакви специални условия. Това не може да се каже за овърдрафта, въпреки че е по-лесен за получаване от потребителския кредит от банка.

Лимит и специални изисквания

Освен споменатите типични условия за овърдрафт кредита могат да съществуват и други специални условия, в зависимост от институцията, от която ще получите услугата. Най-важното условие в случая е лимитът на кредита – той обикновено е обвързан с работната ви заплата. Може да бъде равен на два или три пъти работната ви заплата или на сума, която по един или друг начин е свързана с нея. Някои банки пък ще откажат да отпуснат овърдрафт, ако получавате повече от една заплата по конкретната дебитна карта. Срокът за отпускане на кредита също варира, като обикновено е една година.

Овърдрафт, изобразен чрез символиката на натрупани купчини с монети

Удобство при нужда

Както стана ясно, идеята на овърдрафта е именно покриването на финансови нужди, които заплата не е способна да покрие. Неговото ползване е достатъчно гъвкаво и удобно, за което говорят облекчената процедура, относително ниските лихви и лесното връщане. Да, той има определени тънкости и условия, но те като цяло са лесни за покриване. Овърдрафтът би трябвало да ви послужи като рамо, на което да се опрете при нужда от допълнителни средства над месечното ви възнаграждение. Струва си да се обърнете към банката, през която получавате заплатата си, за да узнаете какви са нейните конкретни условия за достъп до тази услуга. Никога не знаете кога ще изпитате нужда от нея.

Трябва ли ви овърдрафт?

При наличието на толкова много финансови услуги е логично някои хора да се запитат дали именно овърдрафт е кредитът, от който имат нужда. За да си отговорят на този въпрос, трябва първо да вземат предвид настоящото си състояние – колко време остава до работната заплата, кога/дали ще имат нужда от сумата, какъв е размерът на работната заплата и прочие.

  • Ако имат нужда от по-голяма сума пари за текущи нужди от типа на ремонт, то най-логичен избор би бил потребителският кредит. Да, той отнема време за оформяне, но такива големи суми просто не са достъпни с другите типове кредит.
  • Ако имат нужда от моментални и бързи допълнителни средства, които да не са обвързани с прекалено много условия, то тук финансовият инструмент на помощ е по-скоро бързият кредит или бързият онлайн кредит. Той обикновено не изисква трудов договор, поръчители или някакво продължително техническо време за получаване на отговор.
  • Ако ключът е в средства, които да действат отделно от заплатата, то тук по-скоро може да се прибегне до „класическата“ кредитна карта.
  • Овърдрафт предлага спешни допълнителни средства, които са свързани с работната заплата и които са достатъчно гъвкави, за да послужат ефективно при нужда. С него ще се чувствате спокойни при изникването на неочаквана нужда от покупки в края на месеца.

Още по темата