Обратно
8.3.2021

Програма за отпускане на безлихвени кредити

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Коронавирусът, пандемията и извънредното положение през изминалата една година успяха да разтърсят целия свят. Икономиката спря, големи и малки бизнеси затвориха врати, мнозина останаха без работа. Всички хора се обединиха зад един общ въпрос – как да оцелеем в днешната действителност? За щастие, държавата със съдействието на банките започна да предлага програма за отпускане на безлихвени кредити на фирми и безработни заради извънредното положение. Тук ще разгледаме какви са условията за безлихвения кредит. Какви са изискванията и документите, които ще са ви необходими, за да кандидатствате.

Условия на съществуващата програма за отпускане на безлихвени кредити от държавата

След обявяването извънредното положение и пандемията от COVID-19, държавата обяви първите безлихвени кредити за безработни по програма „Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19“. Тяхната цел е да помогнат на хората по-бързо да стъпят на краката си в тези тежки финансови времена. През 2020 г. първите безлихвени кредити са на стойност до 4 500 лв. През декември миналата година правителството обяви промяна в условията и тази сума нарасна на 6 900 лв. Удължи се също и срокът за кандидатстване за безлихвен кредит – до 30 юни 2021 г. или до изчерпване на гаранционните лимити на търговските банки. Заемите са освободени от всякакви лихви, комисионни, неустойки и такси.

„Подготвили сме пакет от документи за разглеждане в Министерски съвет. Продължаваме със създадената програма за отпускане на безлихвени кредити и я удължаваме до средата на другата година. Увеличаваме лимита за възможни безлихвени кредити към физическите лица, които могат да достигнат 6900 лв. Такова ще бъде предложението към Министерски съвет. Ще облекчим условията към търговските банки. Тоест още една мярка ще продължи да работи до следващата година”. Това заяви премиерът Борисов в края на миналата във връзка с промяната в условията на безлихвените кредити.

Срокът за погасяване на безлихвените кредити, свързани с COVID-19, е 5 години. Като физическото лице има право на избор на гратисен период от минимум 6 месеца до максимум 24 месеца. След изтичането на съответния гратисен период започва изплащането на безлихвения кредит. Възможностите за изплащането му са две – една вноска, извършена в края на периода на кредита или на равни вноски всеки месец.

Много важно условие за безлихвените кредити за безработица е, че те могат да бъдат използвани единствено и само за лични нужди, но не и за бизнес цели.

Документи, които е необходимо да бъдат предоставени за държавен безлихвен кредит

Документите и изискванията за кандидатите са следните:

 • Документ за самоличност – паспорт или лична карта;
 • Документ за регистрация (в случай че лицето е самоосигуряващо се);
 • Искане за финансиране по одобрен образец (ще бъде предоставено от търговската банка), създаден за действащата програма за отпускане на безлихвени кредити;
 • Документи, доказващи над 20% спад в доходите на самоосигуряващите се лица в първото тримесечие на 2020 г. или за което и да е следващо календарно тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите им през съответното тримесечие на 2019 г.;
 • Декларация за прекъсната търговска дейност на самоосигуряващите се лица;
 • Данни за работодателя и за сключения трудов договор. Изисква се също така и справка от НОИ за наличието на трудово правоотношение през последните 6 месеца, като не е необходимо това да бъде при един и същ работодател. Тази справка се извършва от търговската банка, не от кредитополучателя;
 • Декларация от самоосигуряващото се лице, че средствата от кредита ще се използват за негови лични потребности като физическо лице и няма да бъдат използвани за финансирането на търговска дейност;
 • Документ, че лицето понастоящем е или е било в неплатен отпуск вследствие на пандемията, като началната дата на неплатения отпуск трябва да е след 08.03.2020 г. Това може да се докаже чрез служебна бележка, заповед от работодателя или друг документ, от който се установява неплатения отпуск и който може да бъде изпратен от работодателя, както и по електронен път.

Още декларации, нужни за целите на дадената програма за отпускане на безлихвени кредити

Те са част от искането за кредит и се попълват при кандидатстване в самата банка:

 • Декларация, че успоредно с кандидатстването за настоящия кредит, кандидатът не се възползва и от друга мярка, осигурена от държавата за физически лица във връзка с пандемията;
 • Декларация на кандидата за временно спряна (изцяло или частично) дейност на неговия работодател, което е последица от пандемията;
 • Декларация, че лицето не получава или не е получавало възнаграждение за своя труд по друго правоотношение;
 • Декларация за намеренията на лицето да се върне на същата работа (да възобнови прекъснатата дейност – за самоосигуряващите се лица). Кандидатите, които вече са се завърнали на работа, ще трябва да представят документ, че тази дейност е възобновена;
 • Декларация, че за лицето (без значение дали е на трудов договор или е самоосигуряващо се) има декларирани/платени осигурителни вноски за период от поне 6 месеца преди кандидатстването за кредит (справката се извършва от самата банка).

В случай че физическото лице кандидатства по тази програма за отпускане на безлихвени кредити за увеличение на използвания кредит, както и за кандидатстване в друга търговка банка поради изчерпан лимит в първата, заедно с Искането за кредит по образец, физическото лице трябва да предостави:

 • Ако лицето е на трудов договор – документ от работодателя за неплатен отпуск;
 • Ако лицето е самоосигуряващо се – декларация по образец от НАП за прекъсване на трудовата дейност.

Още по темата