Обратно
6.3.2019

Рефинансиране на кредит – какво представлява това?

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Тегленето на кредит е един от най-бързите и достъпни начини за покриване на задължения. Това е и причината много от кредитоползвателите да прибягват до рефинансиране на вече съществуващи кредити. Но какво всъщност представлява това?

Какво означава да рефинансираме кредит?

Едно рефинансиране на кредит може да бъде опция при потребителски заеми за малки суми. А може да е опция и при дългосрочни кредити като ипотека. Целта на рефинансирането в най-честия случай е да подобри условията по даден заем (срок, размер на вноските или лихвен процент), да обедини няколко задължения в една полица или да послужи за изтегляне на допълнителни средства.

Практически рефинансирането на даден кредит представлява замяната му за друг кредит с по-подходящи за клиента условия. Разбира се, за да може кредитополучателят да бъде одобрен за рефинансиране, той трябва да докаже на банковата институция или фирмата за бързи кредити, че може да покрива задълженията по новия заем.

Кога е необходимо рефинансиране на кредит?

В най-общия случай кредитополучателите имат желание да рефинансират своите задължения с цел да подобрят едно или няколко от условията на кредита. Често се случва даден кредит да бъде изтеглен при лоши условия поради спешна необходимост от финанси. На по-късен етап платецът може да обмисли рефинансиране на задължението си.

Друга ситуация, при която клиент може да поиска рефинансиране на дадено задължение, е при нуждата от допълнителни средства. Рефинансирането на кредити позволява кандидатстване за допълнителни финанси, надвишаващи първоначалната изтеглена сума.

Не на последно място – рефинансирането на кредити се предприема с цел обединяване на няколко различни кредитни полици в една. По този начин кредитополучателят не само може да подобри лихвения процент и месечните вноски, но и ще се възползва от улеснено следене на своите задължения. Комбинирането на няколко отделни кредита в една полица дава на клиента възможността да погасява една месечна вноска, която покрива всички предишни задължения. Така и банката или фирмата за бързи кредити получава своите средства, и платецът може по-лесно да следи месечните си разходи.

Може ли да не получим рефинансирането, за което сме кандидатствали?

Като всяка друга кандидатура за отпускане на кредит, тази за рефинансиране също подлежи на подробна проверка. Условията, които платецът трябва да покрие, преди да бъде одобрен за рефинансиране, са много сходни с изискванията при кандидатстване за първоначален кредит.

Кредитната история е един от основните фактори, които влияят на решението за одобрение. Ако кредитният рейтинг на даден платец е влошен, това може да окаже негативен ефект на предложените условия за рефинансиране. Възможно е да бъдете одобрени дори с лошо ЦКР, но най-вероятно лихвеният процент и съпътстващите такси ще бъдат завишени. Лошата кредитна история може да бъде и причина да ви бъде отказано рефинансирането на задълженията.

Друг важен критерий, който оказва ефект върху решението за одобрение, е месечният доход. Постоянният поток на пари по вашите сметки е добър индикатор за банковите институции. Разбира се, важи и обратното. Ако месечните ви доходи са непостоянни или в недостатъчно голям размер, това може да бъде предпоставка да не получите поисканото рефинансиране.

Освен тези фактори, свързани с вашите лични финанси и кредитна история, върху одобренията за рефинансиране влияят и икономическите условия в страната. Банките и фирмите за бързи кредити обикновено са по-склонни да отпускат рефинансирания, когато икономиката в страната е в развитие и прогнозите за близкото и далечно бъдеще са позитивни.

Рефинансиране на ипотечни кредити

Ипотечните кредити са едни от основните задължения, които се рефинансират. Това най-често е продиктувано от флуктуациите на пазара на недвижими имоти. По презумпция ипотечните кредити са обвързани с пазарната оценка на имота. На базата на тази оценка се определя сумата на отпуснатия кредит.

Тъй като ипотечните кредити се отпускат за продължителен период от време, стойността на заложения имот може да се промени. При такива промени в пазара на недвижими имоти кредитополучателят може да поиска преоценяване на имота и рефинансиране на ипотечния кредит.

Важно е да се отбележи, че рефинансирането ще е от полза на платеца, само и единствено ако стойността на имота е намаляла. При такова положение би било основателно намаляване на лихвения процент и съответно на крайната сума, която платецът дължи.

Условия на рефинансиране

Въпреки че рефинансирането може да изглежда като лесен начин за получаване на повече пари, то може да се окаже изключително неблагоприятно за кредитоползвателите.

Изключително важно е да се запознаете с всички условия на предложеното ви рефинансиране. Внимателно пресметнете каква ще е окончателната сума, която ще трябва да върнете. Има вероятност лихвеният процент, който ви предложат при одобрение, значително да увеличи сумата за погасяване.

Другите условия, които трябва да прегледате внимателно, включват таксите и комисионните, които ще бъдат поискани от банката или от фирмата, която издава вашата полица. Възможно е тези такси да са завишени, ако кредитната ви история е лоша или не можете да докажете достатъчно приходи, които да покриват вноските по новия заем.

Рефинансиране на бързи кредити

Някои фирми за бързи заеми до заплата също предлагат услугата за рефинансиране на задължения. Има случаи, в които дадено лице е изтеглило няколко по-малки заема и иска да обедини тези свои задължения в една полица. Компаниите, предлагащи бързи кредити, се стараят да са подготвени да дадат на своите клиенти опцията за рефинансиране, защото това улеснява обслужването на задълженията. И за клиента и за кредитора е изключително важно полиците по кредитите да са изрядни, затова и реорганизирането им в един общ кредит подобрява комуникацията и предоставя възможност за изрядно покриване на плащанията. Рефинансирането на няколко кредита за малки суми в една обща полица може и да подобри условията за кредитополучателя. При договарянето на рефинансирането клиентът може да поиска преразглеждане на лихвения процент или удължаване на срока на полицата.

Още по темата