Обратно
14.4.2016

Предимства на бързото кредитиране пред банковия заем

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Фирмите, предлагащи бързи кредити, като цяло не се ползват с пълното доверие на масовия български потребител. Некоректното отношение на някои компании, както и значително по-високите лихви и такси при тях са причината небанковите кредитни институции да се ползват с ниска репутация. И въпреки това, статистиката от последните години сочи, че именно тези фирми заемат по-голям пазарен дял при микрокредитирането и бързото кредитиране.

Фактите показват, че при нужда от малък краткосрочен заем, българите предпочитат да се обърнат към фирмите за бързи кредити, вместо към която и да е от многото банки, опериращи на родна територия. Това доказва, че бързото кредитиране определено има своите предимства. Тук ще се спрем на част от тях.

Предимства на бързото кредитиране пред банковия заем

Възможност за отпускане на микро заеми

Банките не отпускат заеми в размер на 100-200лв. А фирмите от небанковия сектор предлагат бързи кредити, които в някои случаи започват дори от 50 лева. Това дава възможност на хората да погасят спешен разход (най-често плащане на битова сметка или покупка на лекарство), без да търсят помощта на свой роднина или приятел.

Микрозаемите имат едно голямо предимство – те се погасяват значително по-лесно. Банката винаги може да ви убеди, че не е проблем да ви отпусне потребителски кредит от 1000лв. Но тя не се интересува как и с какви лишения ще погасявате този заем за един дълъг период от време. Небанковите кредитори, от друга страна, помагат на потребителите да се издължат по-бързо и безпроблемно, предлагайки заеми в по-малък размер.

Достъпна услуга за територията на цялата страна

Повечето банки имат свой клон на територията на по-големите градове в страната. Това обаче често не се отнася за малките населени места. Единствената възможност пред хората от селата се оказва или пътуването до най-близкия град, в който има клон на определена банка или да потърсят друг източник на средства.

Бързите кредити се предлагат буквално навсякъде. По-далновидните кредитни компании имат изградена партньорска мрежа. Чрез тази мрежа тяхната услуга да може да се ползва в обектите на други търговски дружества, в случай че в дадения район няма кредитен консултант на дружеството. Всеки кандидат за бърз кредит вече може да вземе заем от клон на Български пощи или от офис на някой от мобилните оператори.


Онлайн кредитиране

Ако трябва да изтъкнем само едно предимство на бързия пред банковия заем, то това със сигурност ще бъде онлайн кредитирането.

Да кандидатстваш и получиш заем изцяло по интернет е удобство, от което родният потребител все по-често се възползва.

Тази услуга е изключително удобна за натоварените хора, които нямат време да посетят физически офис на фирмата-кредитор. Или нямат физическата възможност да го направят.

Възможност да вземеш заем без излишни формалности

Докато банките изискват куп документи, чието набавяне понякога отнема месеци, то небанковите кредитори отпускат заеми без излишни формалности. В повечето случаи се изисква само попълване на данните от личната карта. Тежките бюрократични процедури, през които банките принуждават своите клиенти да преминат, са вероятно основната причина хората да изберат по-малките кредитни компании.

Доказване на доход не е необходимо

Много работодатели отказват да назначат на работа официално голяма част от своите служители. А това лишава работещите от възможността да докажат, че имат постоянен паричен доход. Нито една банка няма да отпусне кредит на лице, което не може да предостави валиден трудов договор или друг документ, доказващ наличие на редовни финансови постъпления. Доста фирми за бързи кредити обаче поемат този риск и дават възможност дори на безработни лица да получат краткосрочна финансова помощ.

Достъпно формулирани условия по заема

Банковите услуги и изобщо цялата им дейност е обвързана със сложна и неразбираема от обикновения човек терминология. Този проблем липсва при небанковите кредитори. Всеки кандидат за кредит има възможност да се информира за видовете кредити. Има възможност да узнае оскъпяването на всяка услуга, използвайки кредитен калкулатор, с какъвто разполага всяка компания, предлагаща онлайн бързото кредитиране.

С помощта на кредитния калкулатор всеки сам може да разбере каква ще бъде крайната дължима сума на база размер на заема и срок на погасяване. Ще може и да научи какъв ще бъде размерът на погасителните вноски. Достъпно поднесената информация създава повече доверие у потребителите. А същевременно пести време – както на клиентите, така и на служителите на кредитната компания.

Още по темата