Обратно
23.10.2019

Годишен Процент на Разходите (ГПР) – какво е това?

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Ако се интересувате от това какво е годишен процент на разходите, съкращаван и известен още като ГПР, кои фактори влияят върху формирането му и как се изчислява този процент, прочетете тази статия докрай, за да обогатите вашата финансова култура. Не е изключено тук да попаднете на полезна информация, която дори и да не ви засяга пряко в момента, е възможно да ви потрябва в бъдеще.

Какво е годишен процент на разходите?

Най-общо казано годишен процент на разходите (ГПР) е показател за оскъпяването на всеки кредит. Той включва лихвеният процент по кредита, както и всички останали разходи, които следва да бъдат заплатени към момента или в бъдеще.

Когато потребителят реши да изтегли кредит, той проверява ГПР, който определя общата цена по кредита, изразяваща се като годишен процент. В него са включени почти всички такси (с някои изключения), които клиентът трябва да изплати, за да му бъде отпуснат кредита. Такива такси са такса за одобрение на кредита, такса за оценка на имота, комисионна за обработка, застраховка на имота, застраховка живот и други.

Всъщност ГПР определя общ стандарт, валиден за всички кредитополучатели, чрез който потребителите могат да сравняват отделните кредити, предлагани от различните финансови институции. По този начин годишният процент на разходите предпазва потребителите от спекулации от страна на кредиторите. С точно определен годишен процент на разходите финансовите институции вече не могат да обещават ниски лихви по кредити, за да привлекат потребители и след това да ги оскъпяват.

Как се изчислява този годишен процент на разходите?

ГПР се изчислява по формула, която улеснява потребителя. За да ви помогнем да разберете принципа на изчисляване, нека вземем един практичен пример.

Да предположим, че притежавате кредитна карта с годишен процент на разходите 15%. За да изчислите месечния лихвен процент, трябва да разделите ГПР на броя на дните в годината (тоест на 365) и посоченият резултат да умножите по 30, според броя на дните в месеца. Крайният месечен разход за лихвите ще получите, когато умножите сумата по кредита с получения от изчислението ви резултат. Тази месечна сума ще съдържа всички такси и комисионни, които трябва да изплатите.

Какво не влиза в изчисляването на ГПР?

Годишен процент на разходите не включва такси, които не са задължителни, а са по желание на потребителя, както и нотариални такси по прехвърляне на имота, такса ангажимент, такса за предсрочно погасяване, за преструктуриране на кредита или за разглеждане на предоговаряне, наказателни лихви при просрочване, такса за възнаграждение на посредник и други.

Каква е разликата между ГПР и ГЛП?

Понятието годишен процент на разходите е съвсем различно от годишния лихвен процент (ГЛП) и не бива да се бърка с него. Всъщност ГЛП представлява само една част от цената на кредита, докато ГПР съдържа всички разходи и показва цялостната сума.

Можете да се ориентирате по годишния лихвен процент, само ако към кредита няма начислени допълнителни комисионни или такси. В повечето случаи обаче кредитът се отпуска с нисък лихвен процент и високи такси за кандидатстване, за одобрение и други, така че общата сума да бъде компенсирана. Това означава, че ако се водите изключително и само от годишния лихвен процент при избора си на определен кредитен продукт, като например бързи кредити, бихте могли да бъдете подведени относно крайната сума, която трябва да изплатите.

За да сте сигурни в общите разходи, които ще бъдат изискани от вас по кредита, е необходимо да вземете под внимание размера на показателя ГПР. Той е изключително полезен при сравняването на сходни оферти, предлагани от различни кредитни институции.

Кои показатели трябва да вземем под внимание при избора на кредит?

Разбира се, ГПР не е единственият показател, по който трябва да сравняваме отделните оферти, тъй като съществена роля играят също срокът на кредита, годишният лихвен процент, размерът на кредита, както и месечната вноска. Необходимо е също да се обърне внимание на общата дължима сума, в която влизат и таксите, които не са включени в годишен процент на разходите.

При тегленето на кредит е необходимо да вземем под внимание и допълнителните разноски, които може да имаме. Те включват:

Застраховка по кредита

Тя е задължителна в повечето кредитни компании и се начислява в общата сума на ГПР. Трябва да имате предвид обаче, че ако тази застраховка не се изисква задължително от финансовата институция, от която теглите кредита, но вие все пак предпочитате да застраховате кредита си, тази допълнителна сума няма да бъде включена в годишен процент на разходите.

Такси за просрочени вноски

Такива биват начислявани, в случай че поради някаква причина вноските по кредита се забавят от ваша страна.

Вид на лихвения процент по кредита

В зависимост от това дали процентът е фиксиран или плаващ, ГПР по вашия кредит може с времето да се промени, което означава, че общата дължима сума може да нарасне. За да избегнете такъв риск, трябва да изберете кредит с фиксирана лихва. Въпреки че цената му е по-висока от кредитите с плаващ лихвен процент, можете да бъдете сигурни, че ще заплатите само предварително договорената сума.

Избор на валута

Най-изгодният вариант е да изтеглите кредит в български левове, тъй като тегленето на кредит в различна валута крие валутен риск, който при рязка промяна на курса може да доведе до големи загуби.

Допълнителни такси при липсата на обезпечение

Някои кредитни компании предлагат по-изгодни условия по потребителските кредити, ако клиентът предостави допълнително обезпечение. Това означава, че до няколко дни той трябва да представи няколко поръчителя, които да гарантират кредита. При неспазването на този срок към общата сума на кредита се начислява допълнителна такса, която съответно се отразява на вашия годишен процент на разходите. За избягването на такива неприятни ситуации е необходимо да проучите предварително условията за кандидатстване и сроковете за всеки негов етап.

Според закона, приет през 2014 година, ГПР има таван, който не бива да надвишава 50%. И все пак ГПР, което се доближава до този таван, не е достатъчно изгодно, затова по възможност търсете по-нисък годишен процент на разходите.

Още по темата