Обратно
31.7.2019

Кредити за рефинансиране онлайн

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Тегленето на кредит се превръща в често срещана практика за много хора. Нещо повече – често срещано явление е хората да теглят повече от един заем, за да осъществят свои бизнес идеи, да закупят нещо, което изисква повече средства или да подобрят условията си на живот. Колкото изтеглени кредити имат потребителите, толкова различни са условията по тях. Понякога обаче са нужни още средства, въпреки че вече има изтеглени няколко кредита. Терминът рефинансиране означава изтеглянето на нов кредит, с помощта на който да покриете вашия стар кредит. Тъй като банките и кредитните институции се конкурират за печеленето на клиенти, те обявяват преференции при тегленето на такива нови кредити за рефинансиране онлайн.

Какви видове кредити за рефинансиране онлайн съществуват?

Видовете бързи кредити за рефинансиране онлайн са два:

Теглене на кредит за рефинансиране на заеми от досегашната фирма кредитор

Обикновено този нов кредит, който ще изтеглите от същата кредитна компания, трябва да надхвърля сумата на предишния ви бърз кредит. Това ще помогне не само да покриете разходите си по стария кредит, но и ще ви предостави допълнителни средства, които да използвате.

За да има подобен ход смисъл, условията, които се предлагат за получаването на новия кредит, трябва да са по-изгодни от досегашните. Това включва по-ниска лихва за същия период на погасяване, както и липса на всякакви допълнителни такси. Затова проверката и сравняването на досегашните с новите условия е изключително необходима преди подписването на договор за рефинансиране на кредит.

Теглене на кредит за рефинансиране от друга фирма или банкова институция

Този вариант е свързан с повече рискове от първия, затова трябва да се проучат всички възможни условия на новата фирма кредитор. Предварително проверете дали сегашната фирма кредитор има такси за предсрочно погасяване и какъв е размерът им, за да прецените дали е изгодно едно такова рефинансиране. В допълнение трябва да отчетете таксите и условията на новия кредитор, за да не се окажете в позицията на потърпевши. Ако условията са по-изгодни, можете да изтеглите кредит за рефинансиране на заеми и да продължите да изплащате новия кредит с по-ниска лихва.

Защо да изтеглите заем за рефинансиране на бързи кредити?

Рефинансирането на бързи кредити има много предимства, които произтичат от конкуренцията между кредитните фирми. Те създават гъвкави условия, за да оцелеят на огромния кредитен пазар. Тези предимства привличат нови клиенти и задържат старите. Сред ползите от тегленето на кредити за рефинансиране онлайн са:

Лесно кандидатстване

Не се налага да ходите по офиси, да сключвате специални договори и да предоставяте куп документи. Единственото, което ви е необходимо, е вашата лична карта, с данните от която можете да изпратите онлайн заявката за кандидатстване.

Бързо одобрение

Това ще ви е от особена полза, ако ви притискат срокове за погасяване на стари дългове, особено когато става въпрос за начисляване на допълнителна лихва.

Кредити за рефинансиране онлайн - бързо и удобно решение

Друго предимство, предлагано от някои кредитни компании, е добавянето на услуги към рефинансирането

И все пак бъдете внимателни с такива предложения, за да избегнете допълнително оскъпяване на вашето рефинансиране на бързи кредити.

Облекчаване на личното ви време

Рефинансирането значително облекчава потребителя, като премахва седмичните вноски по различните налични към момента кредити, посещенията в дома ви и постоянните телефонни обаждания, предназначени да ви напомнят за поредното плащане. Всички тези плащания по кредитите биват обединени в едно месечно плащане, което значително улеснява клиента и пести от времето му. Правилното рефинансиране дава възможност за намаляване на месечната вноска при обединяване на кредити, активни към момента.

Имайте предвид, че условията за рефинансиране зависят от индивидуалните нужди на всеки отделен клиент, затова всички срокове, суми и вноски се договарят лично.

Какви са условията да бъдете одобрени за рефинансиране?

Всеки кредитополучател би могъл да рефинансира своите кредити. И все пак, за да има възможността да изтегли допълнителен кредит, потребителят трябва да отговаря на определени условия, най-важното сред които е наличието на добро кредитно досие. Добрата кредитна история е резултат от редовното плащане на всички вноски по кредитите през последните 5 години. Това е фактор, който би ви помогнал да бъдете одобрени за рефинансиране и то на изгодни условия.

Рефинансиране лесно може да ви бъде отказано, ако за този период от време не сте били коректен платец по предишните си кредити. Това означава, че сте закъснявали с плащанията или дори сте ги пропускали, както и че имате неизплащани кредити. В такъв случай вероятността да ви бъдат отказвани кредити за рефинансиране онлайн е много голяма.

Какво да правите, ако вече сте натрупали дългове?

Уместно ли е да теглите нов кредит, след като вече имате достатъчно, които трябва да изплащате? Това е напълно резонен въпрос. Тегленето на кредити за рефинансиране онлайн, когато е правилно съобразено с вашите нужди и възможности, може да бъде много полезен инструмент за справяне с финансови затруднения. И все пак кредитните специалисти дават следните съвети за хора, които вече са затънали в дългове:

Съвет 1

Предприемете незабавни мерки, за да разрешите трудната ситуация. Не допускайте просрочване на вноски по кредита, защото това автоматично ще промени условията на такива, които са много по-неизгодни за вас. Вариант в такъв случай е рефинансирането от същата или друга компания.

Съвет 2

Бъдете реалисти, когато оценявате ситуацията. Преценете колко средства ще загубите, ако рефинансирате и ги сравнете с тези, които понастоящем плащате за кредитите си.

Съвет 3

Преди да предприемете каквито и да било мерки, направете таблица и попълнете следните данни за всеки един от сегашните ви кредити – размер на вноската, срок, остатък по главница, лихва, наказателни лихви и такси, ако има такива, дни на забавено плащане, падеж на погасителните вноски. Проверете и договорите по кредитите, които сте подписвали, за наличие на допълнителни данни, които са от съществено значение за вас.

Съвет 4

Съставете бюджет, чрез който да следите всичките си приходи и разходи, за да започнете да погасявате задълженията си. Това ще намали лихвите ви и с времето ще ви позволи да започнете да спестявате.

Съвет 5

Тегленето на кредити за рефинансиране онлайн е изгоден вариант за предоговаряне на условията по кредитите и замяната им с по-изгодни за вас. Това е вариант, който би ви помогнал да излезете от трудната ситуация, в която сте попаднали.

Още по темата