Обратно
10.4.2018

За какво да внимаваме, когато теглим бърз заем?

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Бързите кредити са изключително апетитни и достъпни начини за финансиране на какво ли не. Компаниите проявяват завидна гъвкавост при определяне начините на погасяване и вариантите на предлаганите услуги. Въпреки огромното разнообразие от срокове и типове бързи кредите все пак трябва да светва „червената лампичка“, че тези пари трябва да бъдат и върнати. Има редица фактори, които оказват влияние върху определянето на крайната цена. На кои дребни моменти задължително трябва да бъде поставен акцент? Кое може да се окаже силно оскъпяващо за един бърз заем?

За какво се тегли бърз заем?

Бързият кредит става все по-предпочитан начин за финансирането на различни дребни покупки в ежедневието. Много потребители използват този метод, за да сбъднат свои отдавнашни мечти като пътувания или купуване на вещи. При някои пък е истинска нужда – от ремонт, от покупка на нова техника, от плащане на неочаквано високи комунални сметки и т.н. Колкото хора, толкова и причини за търсене на финансова помощ. Какво обаче е важно да се знае при вземането на бърз заем?

Колко е скъп един бърз заем?

Точната цена е изключително важен фактор при избора на компания, от която да се вземе бърз заем. При този вид услуги е много важно да се знае каква е стойността на кредита. Използването на кредитни калкулатори, които се предлагат в повечето сайтове на фирмите за заеми, дава ясна идея каква е лихвата като сума. За да не се налага сами да смятате процентите на колко точно лева се равняват, лихвата се показва директно в левове на ден или за целия период – например 15 лв. за срок от 30 дни. Ако все пак искате да знаете и какви са процентите, вдигнете телефона и питайте съответната компания.

Направете си добре сметката и прочетете внимателно условията за теглене и връщане. За да сте напълно насяно, трябва да знаете каква е лихвата при изплащане на целия заем, но и какви са стойностите при просрочие и дали има промяна в дължимата сума при предварително погасяване. Цялата цена на един бърз заем стандартно се формира от исканата сума, лихвата за периода и евентуална допълнителна такса на кредитора.

Друг момент, на който трябва да се обърне внимание, е начинът на погасяване. При кратките кредити със срок до 30 дни, опцията обикновено е еднократна вноска в края на периода. Разглеждайки заемите с по-дълъг срок обаче, става ясно, че в зависимост от компанията погасяването може да бъде дори на седмична база.

Колко бързо може да се изплати?

Тук е много важно какъв точно е заемът. Някои фирми предлагат краткосрочни продукти като например за 15 дни или 30 дни. Това естествено определя и периода на погасяване. Известните като кредити до заплата продукти се отпускат точно за такъв период и съответно трябва да бъдат върнати в тези времеви рамки. Ако се вземе заем за по-продължителен период, е много важно да се спазват условията по погасяване. Тъй като бързите заеми са с кратки срокове, някои компании предлагат суми от порядъка на до 5000 лв. Те обаче са за по-продължителни периоди на изплащане като 2 или 3 години. Необходимо е, когато се кандидатства за подобен род заеми, да се провери дали има наказателни такси за предсрочно погасяване и какво точно е естеството на продукта. Заслужава ли си да се изплати по-рано или е по-добре вноските да се правят до края на периода.

Сравнение на различни оферти за бърз заем

Тук идва и вариантът за сравняване на няколко оферти от различни кредитори. Едни и същи сума и срок се залагат в калкулаторите и се вижда каква ще бъде крайната цена на заема. Много важно е да се изчислява чистата дължима сума, като се внимава да няма включени допълнителни такси. Падежната дата, сроковете на връщане и извършването на погасителните вноски също са от значение. Едни компании предлагат месечни плащания до определена дата, други – на седмична база, а трети – погасяване наведнъж с едно плащане. При тези на седмична база обикновено цифрите изглеждат доста по-малки, но за да се получи правилно сравнение е необходимо сумата да се изчисли до финалния й размер.

Каква е цената, ако не се плати навреме?

Тук условията зависят от самата компания. За абсолютна сигурност е най-добре да се прочетат общите условия на всяка една фирма, която може да предложи бърз заем и която обмисляме да изберем. Просрочието само по себе си е много неприятен момент както за кредитоискателя, така и за кредитодателя. Единият е притиснат от непрекъснато нарастващата сума на заема, а вторият – от възможността отпуснатите пари да не бъдат върнати навреме. За да сте сигурни, че няма да изскочи някоя непредвидена такса, проверете всички възможни опции. Проверете и какви са неустойките при закъснение, уведомяване за изискуемост и какво следва после, ако заемът не се плати навреме. Можете да проверите дали се стига до изпращане на колекторска фирма или съдия-изпълнител.

Какво се случва, ако не можем да платим навреме?

Опциите в този случай изключително много се отличават и зависят от политиката на компанията. Някои фирми за бързи кредити предлагат опции за удължаване срока за изплащане на някои от своите продукти. Това удължаване обаче се таксува. Най-лесната опция при невъзможност за навременно плащане е предварителен контакт с компанията и проверка на наличните опции за решаване на проблема – каква би била стойността на задължение, което е просрочено, дали има опция да се удължи срокът, може ли да се правят частични вноски и така да не се влиза в просрочване на заема и т.н. Винаги, когато кредитополучател вижда, че има проблем с направата на вноска, е най-добре предварително да се свърже с дадената компания, на която е клиент и да види какво би могло да се направи. Превантивните действия в случай на просрочие са много по-добрият вариант в сравнение със закъснението.

Още по темата